Nyt materiale fra BFA vækker begejstring i BUPL. ’Følelser på job’ består af videoer, podcast, vejledninger og øvelser og er lige til at gå til i en travl hverdag, hvor følelserne er med på arbejde.

Opdateret d. 13. december 2021

”Du er en fed ko!”
”Skrid tilbage til dit hjemland!”

For Hanan Kazma er det en del af jobbet som pædagog i Magleblik Skoles SFO i Frederiksværk at møde vrede eller frustrerede børn, der kalder hende skældsord. Men hun tager det aldrig personligt.

”Som pædagoger arbejder vi rigtig meget med de følelser, børnene kommer med. Der kan fx være noget med en skilsmisse, hvis de har mistet en i familien eller har noget med hjemmefra. Personalet snakker rigtig meget med hinanden om de ting, der popper op, og hvordan vi kan håndtere dem på en professionel måde. Vi passer på os selv og siger til hinanden: Det handler ikke om dig, men om hvordan barnet har det. Hvis jeg kan se, at en kollega er blevet ked af det eller påvirket af det her barn, så snakker vi om det,” fortæller Hanan Kazma, der har 19 års erfaring i SFOen og er kollegernes arbejdsmiljørepræsentant.

Når hun tager imod en ny kollega, er noget af det første, hun siger, derfor: ”Tag det ikke personligt. Snak med dit team om, hvordan du kan takle det.”

Kultur der kan rumme følelser

Når man arbejder med mennesker, er det et vilkår, at følelserne er med på job. Det kræver, at man skal kunne rumme børns, forældres, kollegers og egne følelser som pædagog i fx skole eller dagtilbud, hvor følelsesmæssigt krævende situationer er en del af stillingsbetegnelsen.

I løbet af en arbejdsdag kan det måske være nødvendigt at lægge låg på sine egne følelser, skjule dem og vise noget andet udadtil, end det man føler indeni – fx hvis man bliver overfuset af en utilfreds forælder, har et sammenstød med en kollega eller føler skam over, at det er vanskeligt at leve op til faglige kvalitetskrav. Derfor er det vigtigt at have en kultur, der rummer de mange følelser. Hvor følelserne håndteres i fællesskab, kolleger samarbejder om at løse følelsesmæssigt krævende situationer, og I tager jer tid til at snakke sammen, når tingene hober sig op.

For at hjælpe det på vej har Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration (BFA) netop udgivet materialet ’Følelser på job’, som ifølge arbejdsmiljøpolitisk konsulent i BUPL Per Tybjerg Aldrich er ’uhyre’ relevant for pædagoger i skoler og daginstitutioner.

Relevant og brugbart for pædagoger

”Netop for pædagoger, som jo arbejder med høje følelsesmæssige krav, er det ekstra relevant at få redskaber til at arbejde med følelser på jobbet, så man ikke går hen og bliver omsorgstræt eller udbrændt. På den måde er det et godt materiale,” siger Per Tybjerg Aldrich om pakken fra BFA, der indeholder både videoer, podcast og flere publikationer med viden, redskaber, gode råd og øvelser om følelser på job.

Bitten Persson, der er medlem af BUPL’s forretningsudvalg og har psykisk og fysisk arbejdsmiljø som ansvarsområde, er også begejstret over det nye materiale, som er lige til at gå til.

”Jeg er glad, BFA laver noget brugbart materiale, som vores AMR kan få i hænderne, løfte ind i TRIOen, så det kommer ud til kollegerne, og man på arbejdspladsen kan have en snak om, hvad gør vi her for at få et rum og et fokus på, at vi kan snakke om følelser, stress og det, der er svært?” siger hun og fortsætter sin ros:

”De videoer, der er omkring følelser på job fra BFA, de er simpelthen eminente. Der er også en podcast, så man behøver ikke som AMR at have det helt store foredrag med, når man snakker med sine kolleger. Man kan egentlig sætte en video på til et personalemøde og sige: se her, der er noget med følelser på job. Hvordan skal vi snakke om det her? Tingene er dejlig forberedte, og det er et meget brugbart materiale til en travl hverdag,” slår hun fast.

Fælles sprog om følelser

Magleblik Skolens SFO-pædagoger har været på forskellige kurser i, hvordan de håndterer børnenes følelser. Og et fast punkt på personalemøder og de ugentlige teammøder er trivsel og udfordringer, der kan skubbe til arbejdsglæde som fx børn, der taler grimt.

”Det første spørgsmål er altid: Hvordan har vi det sammen? Hvad kan vi gøre for hinanden? Vi skal alle sammen være arbejdsmiljørepræsentanter for hinanden og spørge: Hvordan har du det? Hvad kan jeg hjælpe med? Hvis en kollega virker anderledes, end hun plejer eller måske har sovet dårligt en nat,” fortæller Hanan Kazma, der som AMR har et tæt og tillidsfuldt samarbejde med ledelse og TR om arbejdsklimaet, hvad der rør sig i SFO’en og om nogle kolleger er fyldt op.

Ifølge arbejdsmiljøpolitisk konsulent Per Tybjerg Aldrich er de høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker er et vilkår for pædagoger.

”Altså man kan ikke forebygge høje følelsesmæssige krav. Det følger af, at børn og unge, som man arbejder med, jo har følelser med i daginstitutionen eller skolen. Nogle gange bliver de kede af det eller vrede, og pædagogernes opgave er at kunne rumme de følelser og i et eller andet omfang pakke deres egne følelser væk for at kunne være der for børnene. Men selvom man skal være professionel, så har pædagogerne jo også følelser med på job,” forklarer han og understreger:

”Men så meget desto vigtigere er det, hvordan man forebygger belastning som følge af de høje følelsesmæssige krav. Og her er et værktøj til, hvordan vi først og fremmest bliver opmærksomme på det og får et fælles sprog om følelsesmæssige belastninger, men også udvikler nogle måder at håndtere følelserne i jobbet,” siger BUPL’s arbejdsmiljøpolitiske konsulent.

 

FAKTA OM

Følelser på job
Vi har alle følelser med, når vi går på arbejde, men i nogle job er der krav om, at vi håndterer følelser professionelt. Fx når vi skal rumme andres følelser eller bruge vores egne følelser på en særlig måde.

Med nye redskaber fra BFA kan I tale om de gode og svære følelser og blive bedre til at håndtere følelser og forebygge belastninger.

Materialet består af flere vejledninger, videoer, podcast om at være professionel med følelser og om følelser i teams og grupper samt en række øvelser – fx en fotoøvelse, der skal sætte ord på forskellige følelser for at træne jer i at snakke sammen om følelser og en dialogøvelse baseret på tegninger om relationer til kolleger og ledelse samt børn og borgere.

Find vejledning, videoer, podcast og redskaber her:
www.etsundtarbejdsliv.dk/foelelser