Omkring 14.000 danske fonde uddeler otte milliarder kroner årligt. Trods den svimlende sum er der benhård kamp om at komme i betragtning. I hjælper jer selv med en knivskarp ansøgning, som I sender til fonde, der støtter ideer som jeres.

Opdateret d. 11. oktober 2021

Af: Henrik Stanek (Journalist), Foto: Colourbox

Når ideerne sprudler, men pengene mangler, kan det være værd at søge støtte hos fonde og legater og i puljer.

Daginstitutioner kan grundlæggende søge på to områder:

 • Det ene er til faciliteter, men der skal mere end to gynger og en karrusel til. En sansehave, et kunstnerisk legeredskab eller et motorisk landskab øger chancen, hvis I samtidig fortæller, hvordan faciliteten gavner børnene, fx at de styrker balancen.
 • Det andet område er læringsfremmende aktiviteter. Pædagoger vil ofte gøre noget for alle børn, men det er lettere at få støtte til de børn, som har det sværest. Det kan være på grund af overvægt, mobning, manglende it-færdigheder hos en bestemt gruppe børn eller børn, som er socialt udsatte.

Tag med andre ord udgangspunkt i, at I vil løse et problem – i sidste ende kan det være, at I styrker alle institutionens børn med projektet.

Læs her, hvordan I øger jeres chance for at få fonde til at støtte jer:

Inden I går igang med ansøgningen, så overvej først…
 • Hvordan jeres ide kan bidrage til et bedre børneliv og medvirke til at løse udfordringer på børneområdet.
 • Om I kan skabe resultater, som kan anvendes af andre.
 • Om I kan prioritere, at en medarbejder bruger op til flere uger på at udarbejde en ansøgning.
 • Om I kan stille medfinansiering til rådighed, fx i form af lokaler og arbejdskraft.
 • Hvordan I kan overbevise fonden om, at I kan løfte opgaven.
 • Om I kan realisere projektet indenfor de rammer, I har til rådighed.
Få svar på de typiske spørgsmål i processen:

Hvor lang tid tager det at lave en ansøgning?

Tidsforbruget afhænger af jeres materiale. Det tager ofte længst tid at indhente bilag og prisoverslag fra interessenter og leverandører, så få dem samlet ind tidligt i forløbet.

Kan vi få støtte til at udarbejde ansøgningen?

Hvis I ikke vil bruge ressourcer på at beskrive jeres idé, er det svært for fonde at tro på, at I kan gennemføre projektet.

Hvorfor skal vi søge til et konkret projekt?

Fonden vil gerne vide, hvad pengene går til. Skriv, hvor mange penge I søger. Fonden vælger selv, om den vil bevilge hele eller dele af beløbet. Hvis projektet er meget stort, kan I dele det op og søge forskellige fonde.

Hvorfor skal vi lave en god beskrivelse?

Jeres ansøgning ligger sammen med måske hundrede andre, så fonden skal kunne se i de første ti linjer, hvad projektet går ud på, og hvordan det gavner børnene. Få en udenforstående til at læse beskrivelsen og bed ham forklare jer, hvad I vil. Kan han ikke det, må I skrive ansøgningen om.

Hvorfor skal vi få støtteerklæringer?

Hvis andre tror på ideen, øger det chancen for støtte. Fonde mangler ofte faglig viden, så referencer gør indtryk. Hvis et par fonde oven i købet har støttet jer, kan andre trygt følge efter.

Hvorfor skal vi selv skyde penge i projektet?

Hvis ikke I selv vil ofre noget, hvorfor skal fonden så? I har måske ingen penge, men I kan sætte værdi på jeres arbejdstid og lokaler til egenfinansieringen. Værdisæt også forældres frivillige arbejde.

Hvordan finder vi de rette fonde?

I sparer både jeres egen og fondenes tid ved at sætte jer ind i, hvad fondene støtter. Kunsten er at finde stikord, som matcher jeres projekt. Ud over fundatsen skriver mange fonde på hjemmesiden, hvad de har støttet og ofte med beløb på. Det giver et indblik i, om I har en chance. Se også efter, hvad fonden ikke giver penge til.

Hvorfor skal vi skræddersy ansøgningen?

Selv om fonde støtter det samme, er der ofte lidt forskel på dem. Fx nytter det ikke at søge 100.000 kroner, hvis en fond højst giver 20.000, og hvis en fond primært støtter ting, som indgår i jeres projekt, skal I fremhæve dette element.

Hvorfor skal vi bruge tid på et ansøgningsskema?

Flere fonde bruger ansøgningsskema for at få et sammenligneligt grundlag at bedømme projekter på. Find skemaet på fondens hjemmeside, udfyld alle rubrikker og overhold ansøgningsfristen og alle formalia.

Hvorfor skal vi snakke med fonden først?

Ved at kontakte fonden giver I indtryk af at være seriøse. Samtidig kan I få råd om, hvordan I bedst søger fonden. I kan som hovedregel ringe, hvis fonden skriver et telefonnummer på sin hjemmeside.

Hvornår skal vi sende ansøgningen?

Mange venter, til ansøgningsfristen nærmer sig, men hvis bestyrelsen behandler ansøgningerne i den rækkefølge, fonden modtager dem, kan pengene være brugt op, inden den når til jeres. En ansøgning i god tid viser også, at I har styr på jeres projekt.

Hvornår får vi svar?

I skal regne med en sagsbehandling på tre til seks måneder, men det afhænger af den enkelte fond. Fonde overfører i mindre projekter ofte beløbet ret hurtigt, så oplys jeres kontonummer i bilaget med budgettet. I større projekter skal I måske afholde nogle udgifter først. Det står altid i bevillingsbrevet.

Her kan I læse mere
 • Håndbog i fundraising
 • Vejviser til Legater og Fonde
 • Legathåndbogen
 • 10 tips til bedre fondsansøgninger
 • Tak for donationen, hr. Fond
 • legatmidler.dk
 • fonde.dk

Læs også:

Her er din guide til fonde og legater