Lederne i BUPL har genvalgt Eva Munck Immertreu som formand for Lederforeningen i BUPL. Det skete på foreningens landsmøde, hvor de delegerede også vedtog et arbejdsprogram med fire indsatsområder, som skal styrke det ledelsespolitiske arbejde

Udgivet d. 7. marts 2019

Af: Louise Knuth Pedersen,

Eva Munck Immertreu, som har været formand for Lederforeningen i BUPL de seneste to år, er blevet genvalgt for endnu en toårig periode. Det skete ved Lederforeningens Landsmøde den 7. marts i Nyborg, hvor hun blev enstemmigt valgt uden modkandidater.

”Ledelsesopgaven i dag er kompleks. Vi arbejder sammen på kryds og tværs med andre faggrupper, og vi møder krav fra alle sider. Det er sin sag at navigere i, og vi har længe kaldt på, at vi skal have et tydeligt ledelsesrum. Et ledelsesrum ikke er noget, vi kan få, det er noget vi skaber. Det arbejde er vi i fuld gang med – alle os her i Lederforeningen”, sagde Eva Munck Immertreu i sin mundtlige beretning, som blev enstemmigt vedtaget.

Faglig ledelse er kommet i fokus

Hun fremhævede især to store opgaver, som Lederforeningen har løftet i løbet af de seneste to år. Den politiske påvirkning af både Ledelseskommissionens anbefalinger og af dagtilbudsloven med den styrkede pædagogiske læreplan.

”Da Ledelseskommissionen gik i gang med sit arbejde med at komme frem til anbefalinger til og ledelse i den offentlige sektor, var missionen for Lederforeningen klar. Vi skulle sætte aftryk på kommissionens anbefalinger. Og missionen lykkedes”, slog Eva Munck Immertreu fast.

”Mange af anbefalingerne er formuleret, så vi stort set kan genlæse vores egne formuleringer i vores forslag til kommissionen”, siger hun.

Det gælder fx anbefalinger om, at ledere af fagprofessionelle skal udøve faglig ledelse i dialog med medarbejderne, at ledelsesspædnet ikke må blive for stort, og at ledere skal have et ledelsesrum, og at der er balance mellem ledelse og styring.

Også i den nye dagtilbudslov og hos KL er det lykkedes at få fokus på faglig ledelse.

”Pædagogfaglig ledelse er med vores indsats blevet central i den nye dagtilbudslov og den styrkede pædagogiske læreplan. Og KL tillægger faglig ledelse stor værdi”, sagde hun.

Arbejdsprogram vedtaget

På landsmødet blev Lederforeningens Arbejdsprogram også vedtaget efter en kort debat. Arbejdsprogrammet sætter retning for Lederforeningens arbejde de kommende to år, og det har fire politiske indsatsområder, som er:

  • Styrket pædagogfaglig ledelse på 0-18 års området
  • Styrket faglig ledelse gennem meningsfuld styring
  • Ledernes løn og arbejdsvilkår skal forbedres
  • Lederforeningen i BUPL er synlig og har indflydelse