Publikationen indeholder et oplæg til diskussion af etisk praksis ud fra tre cases.

Opdateret d. 5. maj 2020

Debathæfte om etiske principper og retningslinjer på det pædagogiske arbejdsfelt.