Etiske udfordringer er et grundvilkår i pædagogisk arbejde. BUPL’s Etiske Råd har udarbejdet denne samling af cases til drøftelse af etiske spørgsmål i arbejdet med børn og unge. Brug dem på et personalemøde eller i andre sammenhænge, hvor der er brug for at reflektere og diskutere etiske dilemmaer i pædagogisk praksis.

Opdateret d. 14. juni 2021

I hverdagen er etiske dilemmaer tæt knyttet til pædagogikken, men de er ikke det samme som pædagogiske problemer. Mens pædagogiske problemer kan håndteres og løses, har etiske dilemmaer ingen ”rigtig” løsning og må til stadighed diskuteres i forhold til, hvad man bør gøre og af hvilket hensyn.

Er det eksempelvis hensynet til barnets tarv, loyaliteten med kollegaerne, eller fagets omdømme, der afgør valget i den konkrete situation?

Til at understøtte de etiske overvejelser har BUPL’s etiske råd udarbejdet en debatpjece med det etiske grundlag for pædagoger, herunder værdier, principper og retningslinjer. Brug dem gerne sammen med de enkelte cases til at skærpe blikket og argumentationen for de valg, I bør træffe, for at handle etisk forsvarligt i det pædagogiske arbejde med børn og unge.