Et vigtigt skridt mod bedre normeringer i landets daginstitutioner blev taget torsdag eftermiddag, efter at rød blok har fundet sammen om kravet om, at spørgsmålet skal på den politiske dagsorden. Ifølge BUPL et ‘godt gennembrud’.

Udgivet d. 25. april 2019

Af: Mikkel Prytz (journalist), Modelfoto: Colourbox

Opråbet fra forældre og pædagoger om manglende tid til omsorg og nærvær i landets daginstitutioner har på det seneste givet genlyd helt ind bag Christiansborgs mure, og nu har politikerne taget et vigtigt skridt mod reelle forhandlinger om bedre normeringer på børneområdet.

På et møde i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget torsdag lykkedes det således Socialdemokraterne og SF at blive enige om, at der skal flere hænder til at klare arbejdet i daginstitutionerne.

Det store stridspunkt har været, om der skal indføres minimumsnormeringer – eller bedre normeringer. I første omgang gik Jacob Mark, børneordfører i SF, efter at få forhandlinger i Folketinget om minimumsnormeringer, men den formulering kunne han ikke få Socialdemokraterne med på.

S vil til gengæld gerne forhandle om ’bedre normeringer’, og det er derfor den formulering i stedet for minimumsnormeringer, der kommer til at stå i ordførerens forslag.

Både skuffet og positiv

Der var blandede følelser hos Jacob Mark, da Børn&Unge talte med ham efter mødet:

»Det er skuffende, at der stadig ikke er et flertal, der vil drøfte minimumsnormeringer. Der har været historisk store forældreprotester over forholdene ude i daginstitutionerne, og jeg havde håbet på, at det var noget, politikerne ville reagere på,« siger Jacob Mark.

»Samtidig synes jeg også, det er min pligt at se, hvad vi kan blive enige om. Derfor er jeg positiv over, at Socialdemokraterne gerne vil drøfte bedre normeringer. Så kan vi altid bringe minimumsnormeringer på banen i en forhandling,« siger Jacob Mark, der nu afventer, om partierne i blå blok vil gå med til at sætte gang i forhandlingerne.

Han tilføjer dog, at Socialdemokraternes tilkendegivelse giver ham håb:

»Det viser, at der i hvert fald er grobund for en forhandling om bedre normeringer, hvis flertallet skifter efter valget.«

Tid til nærvær og tryghed

Ane Halsboe-Jørgensen, børneordfører for Socialdemokraterne, bekræfter, at hendes parti bakker op om bedre normeringer på børneområdet.

»Og det har vi sådan set sagt hele tiden. Vi vil gerne samme sted hen som SF, nemlig derhen hvor børnene i vores daginstitutioner oplever tid til nærvær, omsorg og tryghed, og hvor de ansatte oplever, at der er tid til at løfte den opgave, der er foran dem,« siger ordføreren og tilføjer, at løsningen ikke behøver at hedde minimumsnormeringer:

»For det kan være en meget rigid løsning, hvor man kun gør noget ved børneområdet isoleret set, men til gengæld sparer på ældreområdet. Vi er klar til at finansiere de mange børn, der kommer i de kommende år, og derfor er jeg glad for, at SF er med på, at man ikke behøver at sige minimumsnormeringer for at sikre en bedre hverdag i institutionerne.«

Et godt gennembrud

Elisa Rimpler, formand i BUPL, kalder enigheden i rød blok for ’et godt gennembrud’. Ifølge hende er det nemlig vigtigt, at politikerne ikke bare arbejder for at imødekomme den mangel på pædagoger, der opstår i de kommende 10 år, hvor op mod 70.000 flere børn kommer til.

De skal også sikre, at kommunerne udover at lukke dette hul arbejder for en bedre kvalitet og bedre normeringer i daginstitutionerne, så niveauet bliver højere end i dag, hvor både forældre og pædagoger protesterer over dårlige forhold for børn og voksne.

»Det betyder, at vi skal finde en model, hvor vi ikke risikerer det, der er sket hidtil, nemlig at når regeringen med den ene hånd har givet penge til børnene, så har kommunerne taget dem med den anden,« siger Elisa Rimpler.

Hun havde foretræde ved torsdagens møde i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget og gav politikerne et bud på, hvordan man kan sikre en grundtildeling til alle kommuner, samtidig med at kommunerne sætter en prop i besparelserne.

»Det giver os et afsæt for, at vi nu kan følge op med skriftlige svar på udvalgsmedlemmernes spørgsmål og udbrede forståelsen af, at vores model er svaret på det, de leder efter,« siger Elisa Rimpler.

Se interview med Elisa Rimpler umiddelbart efter hendes foretræde for Social-, Indenrigs- og Børneudvalget