Et godt arbejdsmiljø er vigtigt af hensyn til både børn, voksne og personale. Et dårligt fysisk arbejdsmiljø og et belastet indeklima kan gøre mennesker syge.

Opdateret d. 6. september 2018

I pjecen har vi fokus på bestyrelsens ansvar, rolle og opgaver i arbejdsmiljøarbejdet i de private daginstitutioner. Vi vil også komme med bud på, hvordan bestyrelsen kan arbejde kontinuerligt med arbejdsmiljøet i institutionen.

Vi vil komme ind på lovkrav, opbygning af arbejdsmiljøorganisationen, samarbejde mellem bestyrelse og ledelse og mellem ledelse og medarbejdere og arbejdsmiljømæssige konsekvenser af ændringer i pædagogisk praksis, ved ombygninger eller andet.

Til slut er der henvisninger til hvor man kan finde yderligere hjælp, vejledning og rådgivning.