55 procent af medarbejderne i daginstitutioner er pædagoger. I de kommuner, der har flest pædagoger, er det op mod 70 procent. Men selv for dem er der et stykke vej til BUPL’s mål om 80 procent pædagoger i daginstitutionerne. I Eventyrhuset i Aalborg er 5 ud af 6 medarbejdere pædagoger.

Udgivet d. 25. oktober 2021

Af: Steffen Hagemann, journalist / Foto: Colourbox,

Er der flest pædagoger blandt dine kollegaer? Eller er pædagogmedhjælperne i overtal?

Dit svar afhænger i høj grad af, hvor du er ansat i. For også på pædagogandelen slår de kommunale forskelle stærkt igennem. I de kommuner, der har højest pædagogandel, er op til 7 ud af 10 medarbejdere i daginstitutionerne pædagoger. På Samsø er kun hver tredje pædagog.

På landsplan udgør pædagoger 55 procent af medarbejderne i daginstitutionerne – pænt langt fra BUPL’s mål om en pædagogandel på 80 procent.

Anders Heltborg Samuelsen, leder af Eventyrhuset i Aalborg, glæder sig over den høje pædagogandel: ”Den professionelle omsorg og den professionsidentitet, der ligger i at være pædagog, gør, at vi har et fælles sprog om mange ting.” / Privatfoto

Jeg har verdens bedste personalegruppe

Anders Heltborg Samuelsen er leder af Daginstitutionen Eventyrhuset i Aalborg, kommunen med landets højeste pædagogandel. Eventyrhuset er en klassisk daginstitution med 10 vuggestuebørn og 34 børnehavebørn. Personalet tæller, udover lederen, en kostfaglig eneansvarlig, en pædagogmedhjælper og og fem pædagoger.

”Jeg har verdens bedste personalegruppe,” siger Anders Heltborg Samuelsen.

Høj pædagogandel giver fælles sprog

Personalegruppens sammensætning er udtryk for, at ’det er sådan, min normeringsaftale er,’ som lederen siger. Men der er god grund til at glæde sig over, at pædagogandelen er høj, fastslår han.

”Den professionelle omsorg og den professionsidentitet, der ligger i at være pædagog, gør, at vi har et fælles sprog om mange ting,” fremhæver Anders Heltborg Samuelsen.

Vi snakker ikke i koder

Det er også lettere at snakke fagligt om den styrkede pædagogiske læreplan og de trivselsvurderinger, som pædagogerne to gange om året skal lave på børnene i Eventyrhuset, påpeger lederen.

”Vi ved også noget om børns sprog gennem vores uddannelse, så det er selvfølgelig pædagoger, der laver sprogvurderinger, for de har forudsætningerne. De ved også, hvordan de skal arbejde videre med sprogvurderingerne,” siger han.

Selv om fagligheden er høj, render pædagogerne ikke rundt og snakker i koder, understreger han.

”Men når vi har møder, ved vi, at vores ord og forståelser rigtig meget ligner hinanden, for vi har et fagligt afsæt, som vi er fælles om,” siger han.

Det bliver sværere at holde den høje pædagogandel

Ifølge prognoserne vil der mangle omkring 14.000 pædagoger på landsplan i 2030. Anders Heltborg Samuelsen håber, at han kan opretholde den høje pædagogandel, selv om der bliver rift om pædagogerne. Allerede nu kan han se tegn på, at det bliver sværere at rekruttere. Da han for et par år siden havde en ledig vuggestuestilling, fik han omkring 270 ansøgninger.

”En naboinstitution har lige haft en pædagogstilling slået op, og der var måske 17 ansøgere. Så hvad sker der, når jeg en gang skal have en ny medarbejder? Jeg sætter min lid til, at der her i Nordens Paris er mange på pædagoguddannelsen.”