Reallønsforbedringer til alle, spisepausen er sikret – og lærernes arbejdstid skal granskes af en kommission. Dermed er overenskomstforhandlingerne – endelig – afsluttet. Og med et godt resultat, mener BUPL’s formand, som anbefaler pædagogerne at stemme ja ved urafstemningen.

Udgivet d. 29. april 2018

Af: Steffen Hagemann, journalist

Der sidder helt sikkert nogle skoleelever, der lige nu er godt skuffede over at gå glip af nogle lockoutfridage. Men ellers har de fleste været godt tilfredse med, at overenskomstforhandlingerne nu er afsluttet med helt almindelige, regulære aftaler i såvel staten som regioner og kommuner.

Netop staten faldt som det sidste område endelig på plads i går, hvor det lykkedes parterne at nå til enighed om at overenskomstsikre spisepausen som en del af arbejdstiden.

»Så er alle endelig kommet i mål. Det holdt hårdt,« siger BUPL’s formand Elisa Bergmann.

Lærerne valgte kommission frem for konflikt

Inden overenskomsterne gik i gang, havde lønmodtagerne tre krav, som man lovede at stå skulder ved skulder om at få igennem: Reallønsforbedringer til alle, en sikring af den betalte spisepause og en arbejdstidsaftale til underviserne.

Hvor de to første krav er blevet indfriet med en ramme på 8,1 procent til alle og tilfredsstillende løsninger på spisepausen, viste det sig anderledes vanskeligt med lærerne. Der kunne parterne ikke blive enige om en aftale, men til gengæld kunne de blive enige om at spille en omkamp om spørgsmålet, en omkamp, der kommer til at strække sig over de næste tre år, hvor en kommission skal forsøge at finde en løsning, der kan munde ud i en arbejdstidsaftale for underviserne.

På Danmarks Lærerforenings Facebookside forklarer lærernes formand Anders Bondo Christensen i en video, hvorfor en omkamp er bedre end en konflikt:

»Jeg kunne have sagt nej, og vi kunne være kommet ud i en konflikt. Det realistiske scenarie af en konflikt ville være, at der kom et nyt lovindgreb, at man forlængede lov 409, at politikerne endnu en gang bekræftede, at det var de regler, du og dine kolleger skal arbejde under. Det synes jeg var et dårligt perspektiv, og derfor har vi valgt en anden løsning.«

Hele Forhandlingsfællesskabet, som BUPL også er en del af, bakker op om kommissionens arbejde med at finde en løsning på arbejdstiden og er forpligtet på at sikre, at det ikke bare bliver en syltekrukke, siger Elisa Bergmann.

Vi har stået sammen

Det er sammenholdet og solidariteten i fagbevægelsen på tværs af stat, regioner og kommuner, der har sikret det gode resultat, understreger Elisa Bergmann.

»Vi har fået rigtig meget ud af at stå sammen, fordi vi på den måde, er vi kommet så langt, som vi er. Det havde vi ikke gjort, hvis vi ikke havde stået sammen skulder ved skulder, ikke kun på hver enkelt område, men på tværs af de tre områder,« siger hun.

Optakten til overenskomstforhandlingerne varslede også svære forhandlinger. Før forhandlingerne overhovedet var gået i gang, havde man på statens område opsagt kutymedagene og sået tvivl om spisepausen, ligesom udspillet fra Moderniseringsstyrelsen, som fungerer som arbejdsgiver på statens område, var, at der skulle opnås en overenskomst med en smal økonomisk ramme.

»Man har haft en meget konfrontatorisk og ’spillen med musklerne’-stil, som har betydet, at hvis vi skulle nå et resultat, så var vi nødt til at samle kræfterne. Man lægger også ud med et tilbud om en lav lønstigning. At vi ender flere procent over det, de har tilbudt, kommer kun, fordi vi har stået så tæt sammen og haft den solidaritetspagt,« siger Elisa Bergmann.

Solidaritetspagten har skabt nye relationer og nye måder at tænke på i fagbevægelsen, anfører Elisa Bergmann.

»Vores medlemmer kalder på, at vi hjælper hinanden med de store udfordringer, vi har. Hvis vi ikke skal køres over, så skal vi stå tæt sammen og stå op for hinanden på tværs af fag og sektorer. Det er en vigtig lære af denne overenskomst,« siger Elisa Bergmann og tilføjer, at samarbejdet ikke kun skal bruges ved overenskomstforhandlingerne, men for eksempel også i arbejdet med at skabe en ny hovedorganisation i fusionen mellem LO og FTF.

Stem ja til resultatet

Overenskomstresultatet skal sendes til urafstemning i BUPL.

»Jeg vil anbefale, at man stemmer ja som pædagog, for vi har faktisk opnået det, vi gerne vil,« siger Elisa Bergmann.

Lige om hjørnet venter arbejdernes internationale kampdag, 1. maj.

»Det bliver en festlig dag. Det bliver godt at stå skulder ved skulder 1. maj med et resultat, som jeg synes, vi kan være bekendt,« siger Elisa Bergmann, der skal holde tale i Aabenraa og Køge.

Ny overenskomst: Det får du

  • Samlet ramme på 8,1 procent
  • Lønstigninger til alle på 6,82 procent inklusive regulering.
  • Væk med privatlønsværnet. Aftalen sikrer en parallel lønudvikling i det offentlige og det private med en tilbagevenden til den ’gamle’ reguleringsordning, hvor de offentlige lønninger reguleres både op og ned med 80 procent af forskellen i lønudviklingen.
  • Andel i et ligelønsprojekt til 85 millioner kroner.
  • 0,35 procent at rammen skal bruges til BUPL’s egne forhandlinger, som skal i gang nu.
  • Ingen forringelser af seniordagene. Arbejdsgiverne frafaldt kravet. Aftalen fortsætter som hidtil, så pædagoger har ret til fem seniordage fra det år, hvor de fylder 58.