Handlekraft har været i høj kurs hos ledere i mange år. Men ledelse er kompleks, der gives ikke mange entydige svar, og derfor er det nødvendigt også at give plads til tvivlen, lyder det fra Lotte Lüscher, der er ph.d. i ledelse, forfatter til årets ledelsesbog 2018 og oplægsholder på Lederforeningens konference for ledere af ledere til september.

Opdateret d. 30. september 2019

Hvad er handlekraftig ledelse?

»Det er, når lederen reducerer kompleksiteten for en stund ved at beslutte noget. Men opfatter man kun handlekraft som at sætte foden ned og gøre noget, så skaber man ikke god ledelse. Verden i dag er kompleks, vores samfund består af så mange komplekse strukturer, og derfor er der ikke altid grund til at fare i handlemode med det samme. Handlekraftig ledelse er at kunne træffe beslutninger og begrunde dem ind i den kompleksitet, som ledere ofte står i. Når vi taler om handlekraftig ledelse, handler det om at finde balancen mellem at tvivle, fordi hele situationen er kompleks og tvivlsom, og så at gøre noget og problemløse alligevel.«

Hvor kommer tvivlen ind i billedet?

»Tvivlen kan informere og være et værn mod sort-hvid ledelse og alt for forhastede beslutninger. Handlekraft alene bliver dumt. Tvivl kan tjene som noget, der fordrer, at man faktisk tænker sig om, involverer andre og forholder sig til mange af de udspændte situationer, man står i som leder. Det er det, jeg kalder et paradoks, fordi det er situationer, der tilsyneladende er modsatrettede og rummer både-og. Her skal du som leder sørge for at lytte til din tvivl, tage den med og dele af den.«

Hvordan kan man tvivle og samtidig være handlekraftig?

»Tvivl har aldrig været i høj kurs i ledelse, men jeg prøver at gøre den til fundamentet for handlekraft. De dygtigste ledere, jeg kan få øje på, er dem, der kan holde ud, at tvivlen også er en følgesvend i deres lederskab. Omvendt kan tvivlen også blive en larmende tinnitus i øregangen, så der ikke sker nok. Handlekraft handler om at tage ansvaret for at gøre noget og skære igennem tvivlen nogle gange, vel vidende at tvivlen ikke forsvinder. Her kan man ved at dele tvivlen, sine forbehold og refleksioner sørge for, at I på arbejdspladsen i fællesskab tager jer af kompleksiteten i beslutningen. På den måde er handlekraft ikke kun inde i lederen, men baseret på tvivlen og fælles refleksioner.«

Kalder ledelse af ledere på en særlig form for handlekraft?

»Som handlekraftig leder af ledere kræver det, at man insisterer på, at gruppen af ledere deler deres refleksioner i fællesskab for at kunne håndtere de problemstillinger, der er. Især i store kommuner, er man nødt til at have meningsfællesskaber og forsøge at skabe samme forståelse af, hvad det er for problematikker, der skal løses. Her må den handlekraftige leder af ledere sikre, at man får gjort noget på tværs – og insistere på, at de besværligheder, der opstår, når man arbejder sammen, bliver italesat. Og her skal den øverste leder være den første, som italesætter de spændinger, som kan være i ledergrupper. Det kan ikke nytte, at man bare siger, at nu skal I huske at bruge hinanden uden at tale om, hvad der bringer én i tvivl også om, hvornår man skal bruge de andre i ledergruppen. Man skal hjælpe sine ledere med at blive i komplekse beslutninger og bruge tvivlen til at rejse relevante spørgsmål, som man skal handle på.«

 

Kort om Lotte Lüscher

Lotte Lüscher er psykolog, ph.d. i ledelse fra Aarhus Universitet, ekstern lektor på Aarhus Business School og Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet samt stifter af Clavis Erhvervspsykologi. Lotte Lüscher har udviklet paradoksledelse som teoretisk og praktisk fundament for at arbejde med de adskillige modsatrettede krav til ledelse og organisationer.

 

Konference om handlekraft i ledelse den 5. september i Middelfart

Årets konference for ledere af ledere sætter fokus på handlekraft i ledelse. Her holder blandt andre Lotte Lüscher oplæg om lederen mellem tvivl og handlekraft. Oplægget fokuserer på de modsætninger, som kommer i spil i det personlige lederskab, der både betragtes som tvivlende og famlende og med et stærkt behov for at tage ansvar og bevare ledelsesmæssig handlekraft.