Uncategorized Derfor Stemte Anders Bondo Nej Til Paedagogernes Ligeloen 782


Søjlerne viser indtægten for forskellige faggrupper med en mellemlang videregående uddannelse. Den mindste søjle, længst til venstre, er pædagoger. Længst til højre er det diplomingeniører, der ligger i top. Lærerne ligger nr. tre fra højre. (Kilde: Lønkommissionen).