Ledere skal have bedre muligheder for at forstå og foregribe problemer med det psykiske arbejdsmiljø blandt medarbejderne. Det anbefaler et ekspertudvalg nedsat af beskæftigelsesministeren. Uddannelsen bør være obligatorisk, mener BUPL.

Opdateret d. 2. oktober 2018

Af: Mikkel Prytz (journalist), Modelfoto: Colourbox

Hvis ledere med personaleansvar er bedre klædt på til at forebygge og håndtere problemer med eksempelvis stress, vold, trusler eller mobning, vil det være med til at give et bedre psykisk arbejdsmiljø på danske arbejdspladser.

Det mener Ekspertudvalget om udredning af arbejdsmiljøindsatsen, som nyligt afleverede 18 anbefalinger til et bedre arbejdsmiljø til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

’Der skal udvikles nye og bedre muligheder for uddannelse i psykisk arbejdsmiljø til ledere, så kompetencer inden for psykisk arbejdsmiljø styrkes’, hedder det blandt andet i anbefalingerne.

Ikke obligatorisk

Ifølge FTF-formand Bente Sorgenfrey, som er et af ekspertudvalgets ni medlemmer, skal uddannelsen være et tilbud til eksempelvis ledere inden for det pædagogiske område.

»Man kan altid diskutere, om obligatorisk uddannelse ville have været det rette svar. Det ville det, hvis du spørger nogle af os i udvalget. Men det her er kompromisets kunst, og det koster mange penge, hvis alle ledere skal på uddannelse. Vi håber dog, at vi med det her initiativ får mere opmærksomhed på ledernes rolle i det psykiske arbejdsmiljø,« siger Bente Sorgenfrey.

»Der er nogle muligheder for uddannelse af ledere i dag, gennem diplomuddannelser eksempelvis, men der er ikke nok. Når vi laver undersøgelser, siger lederne, at de har behov for mere uddannelse i psykisk arbejdsmiljø, og derfor er det vigtigt for udvalget at kigge på uddannelserne og finde ud af, hvordan de kan forbedres,« siger hun.

Lederne har ansvaret

Ekspertudvalget har ikke taget stilling til, hvem der skal stå for at uddanne ledere til at blive bedre til at håndtere og forebygge problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

»Uddannelsen kan tilbydes gennem de uddannelsesinstitutioner, der i forvejen tilbyder diplomuddannelser, men undervisningen kan også finde sted på arbejdsmiljøklinikker. Det væsentligste er, at lederne får nogle redskaber, så de bliver bedre i stand til at løse problemer med det psykiske arbejdsmiljø, for det siger de, at de har problemer med i dag,« siger Bente Sorgenfrey og tilføjer, at en bekendtgørelse om det psykiske arbejdsmiljø, som er et andet af ekspertudvalgets forslag, også vil være en fordel for ledere, der gerne vil blive bedre til at foregribe og håndtere problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

»En samlet bekendtgørelse er også noget af det, lederne har efterspurgt, for de har ikke kunnet finde rundt i reglerne. Det, at de får samlet reglerne i en bekendtgørelse, betyder, at vi får slået fast, hvem der har ansvaret for det psykiske arbejdsmiljø. Og det er arbejdsgiverne,« siger Bente Sorgenfrey.

Burde være for alle

Faglig sekretær i BUPL Mette Skovhus Larsen, der har arbejdsmiljø som et af sine politiske ansvarsområder, hilser en uddannelse af ledere i psykisk arbejdsmiljø velkommen.

»Men jeg kan være bekymret for, at nogle arbejdspladser ikke får gavn af tilbuddet, fordi der ikke er tale om en obligatorisk uddannelse. Uddannelse i psykisk arbejdsmiljø burde være tiltænkt alle ledere,« siger Mette Skovhus Larsen.
Ifølge hende kan ledere på det pædagogiske område have gavn af en opkvalificering i at tackle og forebygge problemer med det psykiske arbejdsmiljø – eksempelvis ved at få nogle værktøjer til at tage den svære samtale med medarbejdere, der ikke trives.

»Uddannelse af ledere er et godt initiativ. Men det fjerner ikke de problemer, som besparelserne på kommunernes budgetter skaber på de pædagogiske arbejdspladser. Pædagoger bliver mere pressede, hvilket giver et dårligere arbejdsmiljø, og der burde derfor afsættes ressourcer til at skabe bedre vilkår for pædagoger. Det er ikke nok at uddanne lederne til at håndtere problemerne,« siger Mette Skovhus Larsen.