Tålmodige og kreative pædagoger er en forudsætning, hvis det skal lykkes at inkludere børn med fysiske og motoriske handicap.

Opdateret d. 20 marts, 2017

Af: Mikkel Kamp, Journalist

Fysisk handicappede børn kan let blive tilskuere til de andres aktiviteter, hvis pædagogerne ikke er ekstra opmærksomme på at involvere dem ud fra deres særlige forudsætninger, siger Elsa Munch Carlsen, som er lektor og udviklingskonsulent på VIA University College.

 

Hvorfor er det vigtigt, at børn med svære fysiske og motoriske handicap er sammen med andre børn?

»Det er vigtigt at være sammen med andre mennesker på de vilkår, man nu kan. Alle næres af sociale oplevelser, og alle burde have den mulighed, så mor ikke er deres bedste ven.«

Hvilke forudsætninger skal være på plads for, at inklusionen bliver en succes?

»Man skal involvere de fysisk og psykisk handicappede børn og unge og gøre dem aktive. Jeg ser nogle gange en tendens til, at man placerer dem et sted og gør dem passive. Laver man et skuespil, kommer barnet i kørestol måske til at kigge på de andre, der går rundt på scenen. Kan barnet kravle, er det en måde at deltage i skuespillet.«

»Pædagoger skal invitere børnene til at være aktive, og de skal have stor tålmodighed. Det kræver stor kreativitet, fordi de voksne hele tiden skal finde nye indgange for børn med fysiske og motoriske handicap.«

Hvorfor skal man hele tiden opfinde nye måder, børnene kan deltage og lære på?

»Børnene er meget afhængige af os voksne, når de skal lære noget, og derfor er det vigtigt, at vi griber det rigtigt an. De har brug for rutiner, men så sandelig også for afveksling. Hvis de kun oplever regelmæssighed, får de ikke en chance for at udvikle sig.«

»Neuropsykologisk forskning viser, at skal man lære noget bestemt, er det nødvendigt at gentage det et antal gange. Men efter et stykke tid skal man ændre måden at lære det på, for ellers falder læringsværdien. Det svarer til, at man lærer Für Elise på klaver, men ikke andre melodier. Det bliver man ikke en god pianist af.«

Hvad kræver det af personalet?

»Det kræver årvågenhed og tilstedeværelse af personalet, og det i endnu højere grad end når man arbejder med børn uden handicap, for de vil automatisk flytte sig derhen, hvor det er spændende.«

»Når børn har et handicap, skal den professionelle være endnu dygtigere til at se den nærmeste udviklingszone og samtidig meget mulighedsorienteret, så det enkelte barn får det tilbud, det har brug for.«

Hvilke problemer kan der være ved det?

»Udfordringen er, at det kræver en høj grad af tilstedeværelse at arbejde med de her børn. Det kræver, at der er hænder nok, og at de voksne matcher børnene.«

»Når børnene når en alder, hvor de bliver bevidste om, at de er anderledes, og at andre kan noget, de ikke selv kan, kæmper de meget med sig selv og med spørgsmål om, hvem de er og den slags. Det kræver meget af de voksne omkring dem.«


Elsa-Munch-Carlsen

Elsa Munch Carlsen er lektor og udviklingskonsulent på VIA University College.

Hun arbejder blandt andet med inklusions- og marginaliseringsprocesser i forhold til mennesker med funktionsnedsættelser.