Ny udmelding fra EU åbner for en mere lige fordeling af forældreorloven i fremtiden. Udmeldingen møder tilfredshed fra BUPL, som længe har presset på for en mere ligestillet orlov.

Opdateret d. 21. august 2021

Af: Jesper Nørby, journalist

BUPL har gennem længere tid presset på for at få sidestillet nybagte forældres adgang til forældreorlov.

I august 2021 opstod der dog tvivl om, hvorvidt en lovændring, som øremærker et bestemt antal ugers orlov til hver forælder, ville være i strid med EU-lovgivningen.

Men den tvivl har EU-Kommissionen nu selv manet i jorden, skriver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i et brev til ordførerne på Christiansborg i forbindelse med et nyt regeringsudspil.

’På baggrund af Kommissionens svar er det Beskæftigelsesministeriets vurdering, at der er et ganske stort nationalt råderum, så længe direktivernes minimumsrettigheder er sikret,’ skriver han.

I brevet skriver ministeren også, at udmeldingen fra EU gør det muligt give hver forælder den samme mængde orlov.

BUPL: Ulighed er økonomisk problem

Hos pædagogernes fagforbund vækker EU-udmeldingen stor tilfredshed. For det traditionelle billede, hvor kvinder tager langt hovedparten af barslen, er ikke bare et generelt ligestillingsproblem. Det er også et økonomisk problem.

”Pædagoger er et historisk kvindedomineret fag, og derfor bliver pædagoger ramt særligt hårdt af de økonomiske konsekvenser, det har, at kvinder tager langt hovedparten af barslen,” fortæller Birgitte Conradsen, næstformand i BUPL og påpeger, at skævheden påvirker både pensionsopsparing og livsløn.

”Vejen er banet for politisk aftale”

BUPL har presset på for ligestilling af forældreorloven i blandt andet Fagbevægelsens Hovedorganisation, som repræsenterer 1,3 millioner lønmodtagere, heriblandt pædagogerne.

”Vi blev mødt af et argument om, at en ligestilling af forældreorloven ikke var juridisk mulig. Men vi blev ved med at presse på, og nu viser svaret fra EU-kommissionen, at jo, det er faktisk juridisk muligt. Nu er vejen banet, og så er det op til Folketinget at lande en aftale om en lovændring,” siger Birgitte Conradsen.