Elever i landets 5.-10.-klasser vender tilbage til klasselokalerne efter påskeferien. Og de dage, hvor eleverne er i skole, må de også komme i klub. Pædagogerne har en kæmpe opgave med at rette op på mistrivsel, og det kræver de rette rammer, understreger BUPL.

Opdateret d. 3. november 2021

Af: Jesper Nørby, journalist

Når påskeferien slutter, vil hver anden elev i 5.-10. klasse kunne se frem til en uge med undervisning i klasselokalet sammen med klassekammeraterne. Og efter skole vil børnene kunne komme i fritids- eller ungdomsklub.

Det står klart med Folketingets nye aftale om genåbning af samfundet. Her kan grundskolernes 5.-10.klasser åbne med et fremmøde på 50 procent fra 6. april.

Rent lavpraktisk betyder det, at halvdelen af klasserne på 5.-10. klassetrin har fremmøde på skolen den ene uge, mens den anden halvdel har hjemmeundervisning. Ugen efter byttes rundt (se faktaboks).

Aftalen betyder samtidig, at børnene må komme i fritids- og ungdomsklub i de uger, hvor de møder til undervisning på deres skole.

Enkelte kommuner på den københavnske vestegn må dog gå den anden vej og lukke ned frem til 11. april på grund af høje smittetal.

Klubleder: Vi får travlt – men vi glæder os

Et af de steder, hvor pædagogerne ser frem mod at kunne slå dørene op for de børn, der har været sendt hjem under nedlukningen, er Fritidscentret Fri-Stedet i Aalborg.

”Vi er jublende glade for, at vi kan åbne igen. Men vi kommer nok til at arbejde lidt i påskeferien, hvis vi skal nå at blive klar. Vi har en stor opgave med at samle information fra de omkringliggende skoler om, hvilke klasser, som har fremmøde hvornår. På den baggrund er det positivt, at vi har erfaringerne fra sidste genåbning at trække på, så vi er et skridt foran,” fortæller klubleder for Fri-Stedet, Ulla Severin.

Fri-stedet har børn fra 22 forskellige skoler. I forbindelse med corona-genåbningen har fritidscentret derfor en stor opgave med at mindske blanding af børnegrupper fra forskellige skoler.

BUPL: Mistrivsel kalder på massiv indsats

Lars Søgaard Jensen, forretningsudvalgsmedlem i BUPL med politisk ansvar for blandt andet klubområdet, har tiltro til, at både skoler og klubber på trods af tidspres vil være klar til at modtage børnene efter påske.

”Det her er noget, vi har ventet på, og der har været igangsat en række initiativer under nedlukningen. Både initiativer for de børn, som stadig har været i skole og klub, samt eksempelvis onlinefællesskaber omkring klubberne,” siger han.

Genåbningen kalder ifølge BUPL på en massiv pædagogisk indsats for at rette op på de unges voksende mistrivsel under nedlukningen.

”Det at være væk fra fællesskaberne så længe har helt tydeligt ikke være godt. Set udelukkende fra et pædagogisk synspunkt havde det optimale været, hvis alle børn kunne komme i skole og klub med det samme, men der er selvfølgelig en række sundhedsfaglige hensyn, vi må tage,” siger Lars Søgaard Jensen.

De unge skal tilbage i fællesskabet

I betragtning af de sundhedsfaglige hensyn ser Lars Søgaard Jensen modellen med 50 procents fremmøde som en fornuftig løsning.

”Samtidig er det positivt, at klubber og skoler har koordineret åbning, så man kan arbejde på at bringe børnene tilbage i fællesskaberne begge steder,” siger han.

Ifølge Lars Søgaard Jensen har skolepædagogerne blandt andet vigtige opgaver med at få børnene indkørt i små trivselsgrupper og styrke klassefællesskaberne. Klubberne står foran en vigtig styrkelse af det opsøgende arbejde.

”Der er brug for en stærk opsøgende indsat for at sikre, at vi kan nå så mange børn og unge som muligt. Jeg havde gerne set, at Folketingets trivselspakke havde afsat flere midler til dette arbejde samt til at sikre gratis klubtilbud til børn og unge resten af foråret, så vi kan få dem tilbage i fællesskabet,” siger han.

”Hjemmet er som et corona-fængsel”

Medarbejderne hos Fri-Stedet i Aalborg mærker også til en stigende mistrivsel, fortæller klubleder Ulla Severin.

”Vi har hørt fra børn, som har meget corona-angste forældre, og som oplever deres hjem som et fængsel. Nogle få er kommet ud i nogle bekymrende sociale grupperinger, og i nogle tilfælde er der stoffer inde over. Her skal vi virkelig sætte ind. Det gælder også unge, som ikke tidligere har været ude i den type problemer,” siger hun.

Derfor vil pædagogerne under genåbningen være meget opmærksomme på, hvad der ’fylder’ hos de enkelte børn og forældre.

”Samtidig vil vi fokusere på at få alle børn ind i de inkluderende fællesskaber og genopbygge deres evne til at mestre livet. Vi vil fortsat køre med trivselsgrupper og online-aktiviteter, så vi når så mange børn som muligt og får brudt de usunde mønstre, nogle af dem er kommet ud i. Og så skal vi hjælpe dem til at se, at nu er der lys for enden af corona-tunnelen ,” siger Ulla Severin.

Læs mere om pædagogers arbejde med børn og unges mistrivsel under corona-nedlukningen i Børn&Unge nummer 3, 2021.

Sådan foregår genåbningen

Skolerne og klubbernes genåbningsfase er i øjeblikket anslået til at vare fra den 6. til den 20. april.

Enkelte kommuner med stor smittespredning forventes ikke at kunne åbne for 50 procents fremmøde allerede 6. april.

På Bornholm og andre ikke-brofaste øer holder skoler og klubber åbent med fuldt fremmøde.

I forbindelse med genåbningen har ministeriet opdateret sine retningslinjer for grundskolerne, heriblandt om fordeling af klasser i forhold til 50 procents fremmøde.

Du kan også læse Børne- og Undervisningsministeriets svar på ofte stillede spørgsmål om corona og genåbningen.