Det mødte hård kritik fra blandt andre BUPL, at Arbejdstilsynets særlige corona-tilsyn kun skulle fokusere på forebyggelse af smittespredning. Nu åbner Arbejdstilsynet for også at reagere på andre arbejdsmiljøproblemer. Vigtig ændring, men den stiller krav til pædagogerne, understreger BUPL.

Opdateret d. 27. maj 2020

Af: Jesper Nørby, journalist

Arbejdstilsynet vil i de kommende uger gennemføre særlige, uanmeldte corona-tilsyn på en lang række pædagogiske arbejdspladser

Oprindeligt var meldingen, at det særlige tilsyn kun skulle vurdere arbejdspladsernes forebyggelse af smittespredning og ulykker og ikke bruge tid på eksempelvis det psykiske arbejdsmiljø.

»Arbejdstilsynets plan for de særlige tilsyn var i vores øjne tilpasset det private arbejdsmarked, primært bygge- og anlægssektoren. Det passede på mange måder ikke til de arbejdsmiljøproblemer, pædagogerne oplever under genåbningen,« lyder det fra Mette Skovhus Larsen, faglig sekretær i BUPL.

Planerne for corona-tilsynet mødte hård kritik fra blandt andre BUPL og FOA, og nu ser det ud til, at Arbejdstilsynet har taget kritikken til sig.

»BUPL har for nylig haft et møde med Arbejdstilsynet, hvor de har slået fast, at arbejdsmiljøloven stadig gælder, og at de vil reagere på andre arbejdsmiljøproblemer, de ser og hører om på tilsynsbesøgene. Det er en meget positiv udvikling,« siger Mette Skovhus Larsen.

Anmeld stress, trusler og manglende pauser

Oplever pædagoger for eksempel børn, der er udadreagerende i forbindelse med genåbningen, så er det et arbejdsmiljøproblem, der skal nævnes for det særlige tilsyn. Det samme gælder manglende mulighed for at holde pauser.

»Hvis skemalægningen er så stram, at pædagogerne ikke kan holde deres pauser, kan det føre til påbud, hvis problemet ikke bliver løst. Derfor skal tilsynet informeres om sådan et problem. Det gjorde Arbejdstilsynet klart under vores møde,« siger Mette Skovhus Larsen.

Åbningen fra Arbejdstilsynet er vigtig. For det er langt fra kun manglende værnemidler og rengøring, der har presset pædagogernes arbejdsmiljø under genåbningen, viser en stor undersøgelse fra BUPL.

Her svarede 27 procent af pædagogerne på 0-5 årsområdet og 41 procent af pædagogerne i skoler, SFO’er og klubber, at de ikke har kunnet holde de pauser, de har krav på.

Samtidig har en tredjedel af de adspurgte pædagoger ’i mindre grad’ eller ’slet ikke’ følt sig trygge ved at gå på arbejde under genåbningen. Den utryghed er en trussel mod det psykiske arbejdsmiljø.

Uanmeldte besøg stiller krav – hjælp hinanden

Mette Skovhus Larsen sætter pris på, at Arbejdstilsynet har lyttet til BUPL’s kritik.

»Det er ikke alt, som er løst endnu, men udgangspunktet for det fremtidige arbejde ser godt ud,« siger hun.

Der hviler dog stadig et stort ansvar på pædagogerne, hvis arbejdsmiljøproblemerne skal frem i lyset.

»Vi har som pædagoger pligt til at påpege de arbejdsmiljøproblemer, vi oplever, så tilsynet kan reagere og hjælpe arbejdspladserne videre. Det kræver, at vi som kolleger hjælper vores arbejdsmiljørepræsentanter ved at informere dem grundigt om udfordringerne. Gerne så hurtigt som muligt, for vi kan ikke vide, hvor og hvornår tilsynene finder sted,” understreger Mette Skovhus Larsen.

BUPL udsender i løbet af de nærmeste dage en guide til arbejdsmiljørepræsentanterne, som skal klæde dem på til de kommende corona-tilsyn.