Sagen om overgreb begået mod fem piger i en daginstitution af en 14-årig dreng i skolepraktik afføder nu debat mellem flere partier og organisationer. Vi skal ikke forbyde skolepraktik, mener BUPL, men ressourcerne skal følge med.

Opdateret d. 1. februar 2018

Af: Trine Vinther Larsen & Mikkel Prytz (journalister), Modelfo: Colourbox

Sagen fra Høje-Taastrup Kommune om overgreb begået mod fem piger i en daginstitution af en 14-årig dreng i skolepraktik får nu Dansk Folkeparti (DF) til at foreslå, at man skal forbyde mindreårige at komme i skolepraktik, hvor de skal passe mindre børn.

Den aktuelle sag skal dog ikke bruges til at lave generel politik, mener BUPL’s formand Elisa Bergmann, som beklager sagen og kalder den for tragisk.

»Men det er en god idé, hvis vi på andre tidspunkter drøfter, hvilke opgaver daginstitutioner skal have, og hvilke ressourcer der skal følge med,« siger hun.

Faglighed og normeringer

»Hvis kommunerne laver ordninger, der rækker ud over pædagogernes kerneopgaver, eksempelvis ved at have et stort barn med særlige udfordringer i skolepraktik, så skal der være den rette faglighed og opbakning til stede i institutionen,« uddyber hun.

Elisa Bergmann understreger, at pædagoger også skal være med til at løse udfordringer i samfundet, men at institutionerne har en kerneopgave, som man skal respektere og værne om.

»Der skal være en stærk grundfaglighed og gode normeringer til stede, for at vi kan tage sociale opgaver, og det skal kommunerne sammen med pædagogerne tage en konkret vurdering af, før de sætter gang i ordninger, der rækker ud over kerneopgaven,« siger Elisa Bergmann.

DF og FOLA for forbud

Institutionen i Høje-Taastrup er brændt ned til grunden efter det, der formodes at være en bevidst brandstiftelse. Den 14-årige dreng var i skolepraktik i institutionen som en del af et forløb, kommunen tilbyder børn i 8. eller 9. klasse, som er skoletrætte eller af andre årsager ikke kan følge den almindelige undervisning.

»Man skal ikke eksperimentere ude i vores dagtilbud på den måde, som Høje-Taastrup Kommune i vores optik har gjort ved at have sådan nogle praktikforløb med unge, der har det svært,« siger børneordfører for DF, Pernille Bendixen, til TV 2 i den anledning.

Børneordførerne fra Venstre, Socialdemokratiet og SF er imod et forbud, men forslaget møder opbakning fra Forældrenes Landsforening, FOLA:

»Jeg kan være meget bekymret for, at dagtilbudsområdet bliver et sted, hvor uafklarede unge bliver sendt ind til beskæftigelse. Dem skal vi tage hånd om, men jeg er meget i tvivl om, at det lige præcis er det rigtige sted,« siger FOLA’s næstformand Einar Gylling Dørup til TV 2.