I oppositionen er der enighed om målet, men ikke midlerne. Socialdemokratiet var med til at stemme et SF-forslag om minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer ned, og det undrer mildt sagt SF. Socialdemokraterne vil komme med et samlet svar, der ’kommer hele vejen rundt’.

Opdateret d. 11. oktober 2021

Af: Kurt Balle Jensen (Journalist), Foto: Colourbox

DR2-dokumentaren ’Hvem passer vores børn’ har sat gang i en voldsom debat om forholdene i vore daginstitutioner både blandt politikerne, i medierne og på de sociale medier. Hvor meget debatten så udmønter sig i handling, vil tiden vise.

Debatten efter dokumentaren mandag aften ramlede ind i tirsdagens behandling i Folketinget af SF-forslaget om minimumsnormeringer. Forslaget blev stemt ned, blandt andet med socialdemokratiske stemmer. Partiet udtrykte under behandlingen bekymring over normeringerne, men lige nu er de for Socialdemokratiet et kommunalt anliggende. SF lover dog fortsat kamp for minimumsnormeringer og har blandt andet kaldt børneministeren i samråd om forholdene i daginstitutionerne.

Socialdemokratiets børneordfører, Ane Halsboe-Jørgensen, lægger ligeledes op til et politisk svar. Hun fortæller, at dokumentaren gjorde et stort indtryk på hende, og siger, at den kalder på handling. Ordføreren mener, at området har brug for et løft, men at det er nødvendigt med et samlet svar, der kommer hele vejen rundt. Hun vil derfor arbejde for en samlet politisk indsats til ændring på de forhold, udsendelsen dokumenterede.

»Dokumentaren berørte mig meget. Jeg så dygtige pædagoger bruge deres faglighed under svære vilkår, og jeg så, hvor meget vi kan få, når fagligheden for alvor får lov til at komme i spil,« siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Hun nævner den sekvens, hvor én af de eksperter, der så optagelserne, bemærker, at ’her ser vi et udviklende øjeblik.’

»Det gav os andre et indblik i, hvad der sker i et sådant øjeblik, og vi skal arbejde for, at pædagogerne får flere af disse øjeblikke med børnene, fremfor udviklende øjeblikke med papirdynger. Dokumentaren viste, at vi politikere de seneste år har stillet større krav til pædagogerne med det resultat, at der bruges mere tid på møder og på papirarbejde. Samtidig er antallet af voksne blevet mindre, og børnene er blevet yngre. Derfor, tror jeg, at vi skal komme med et samlet svar, der både handler om antallet af ansatte og om, hvordan de skal bruge tiden,« siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Hun vil gerne give pædagogerne mere frihed og mindre styring, så tiden kan bruges på børnene. Men en sådan samlet løsning indebærer ifølge ordføreren også, at normeringerne skal have et løft.

»Dokumentaren viste tydeligt, at som vilkårene er i dag, kan pædagogernes faglighed ikke for alvor komme i spil. Det skal vi have ændret på,« siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Åbnede manges øjne

SF’s børneordfører Jacob Mark, SF, giver dog ikke så meget for Socialdemokratiets tale om en samlet løsning, når partiet samtidig ikke vil være med til minimumsnormeringer:

»Vort forslag var jo faktisk kun en invitation til forhandlinger om minimumsnormeringer, og det kunne partiet jo så være startet med at gå med på. Jeg tror, at socialdemokraterne internt har haft en rundkreds, hvor de har forsøgt at finde argumenter for at stemme nej til vort forslag, og jeg synes bare, det er ærgerligt, at de ikke gik med. Men jeg kan godt garantere for, at vi vil fortsætte med at påvirke og kæmpe for minimumsnormeringer,« siger SF-ordføreren.

Han var som så mange andre stærkt berørt af DR2-dokumantaren:

»Det er én af de hårdeste dokumentarer, jeg har set i meget lang tid. Vi så et personale, der virkelig brænder for deres arbejde, og vi ser børn, der ikke får den omsorg, de har behov for, fordi der er for få voksne. Det var voldsomt at se grædende børn, der nærmest må trøste sig selv, og jeg tror, at denne udsendelse har fået manges øjne op for, hvordan forholdene er.«

SF vil nu have børneministeren i samråd, for at hun kan kommentere nogle forhold, der også blev belyst i dokumentaren.

»Som dokumentaren viste, bruger børneministeren nogle tal fra Danmarks Statistik, som ikke giver det rette billede af forholdene, fordi de ikke viser, hvor mange voksne, der er om børnene. Det vil vi selvfølgelig bede ministeren forholde sig til under samrådet. Vi oplevede også statsministeren læne sig op af disse tal i spørgetimen, men det ændrer ikke på, at de giver et misvisende billede af forholdene,« siger Jacob Mark.

R: Der skal penge på bordet

På de sociale medier fik dokumentaren tasterne til at gløde hos mange, også politikere. Den radikale børneordfører Lotte Rod fortæller på Facebook om sine oplevelser med dokumentaren og om mødet med en af de medvirkende, Tina Brandt:

»Der er for mange børn til de voksne, og de voksne har for mange opgaver væk fra børnene. Børn græder, børn sidder for sig selv, børn må lige vente, fordi de voksne ikke har tid. Det er ikke i orden. Det er faktisk så grelt, at Tina her har sagt op som leder. Hun har skrevet en kronik. I går var hun på DR. I morges var hun sammen med Morten Østergaard og mig. Og Løkke? Han står lige nu i folketingssalen og siger, at hvis man ser på dagtilbud oppefra, ser det fint ud. Men der er ikke brug for at se mere oppefra. Der er brug for at se virkeligheden nedefra fra børnene og de mange dygtige ledere og pædagoger som Tina. Det er ikke gjort med snak. Det er slet ikke nok. Der skal penge på bordet. Derfor bliver noget af det vigtigste for Radikale Venstre efter valget at få 4.500 flere pædagoger, sådan så der er leg og kram og smil og trøst til alle børn hver dag.«

Også Enhedslistens børneordfører Jakob Sølvhøj var hurtigt ved tasterne på Facebook:

»Hvem passer vores børn?, spørges der i DR2 her til aften. Ja, i hvert tilfælde alt for få. Det er helt åbenlyst, at den officielle normeringsstatistik ikke har meget med daginstitutionernes hverdag at gøre. Der er alt for lidt personale, og der mangler tid til nærvær og omsorg. Det kan ikke undre, når der i følge DR angiveligt mangler 9.000 pædagogiske medarbejdere, hvis standarden skulle svare til normeringerne i 1990. Ingen kan vist være i tvivl om, at der er brug for meget mere personale i daginstitutionerne. Og så skal vi sikre, at normeringerne forbedres i alle daginstitutioner ved at indføre minimumsnormeringer – altså et lovfastsat loft over, hvor mange børn der må være pr voksen,« skrev Enhedslistens børneordfører.

99 procent siger ‘Ja’ til minimumsnormering

Børneminister Mai Mercado kom ligeledes til tasterne efter dokumentaren. Hun gav på sin Facebookprofil udtryk for utilfredshed med den måde, hendes tidligere udtalelser anvendes på:

»I aftenens dokumentar ‘Hvem passer vores børn’ på DR2, bliver brugt et gammelt klip af mig fra 2018. Det sker uden at jeg har fået mulighed for at komme til orde i programmet. Mine citater tages dermed ud af kontekst, uden at jeg har kunnet give en udtalelse til programmet,« skriver ministeren.

En kommentar, der afføder en hel del debat på facebooksiden.

Også i Aftenshowet dagen derpå var dokumentaren et emne. Her var såvel børneministeren som én af deltagerne i dokumentaren, tidligere leder i Børnehuset Hurlumhej i København, Tina Brandt, blandt gæsterne.

DR spurgte seerne om deres holdning til minimumsnormeringer ved at stille spørgsmålet: ’Skal der være en grænse for, hvor mange børn en pædagog må passe?’

Til tydelig forbavselse for værterne i Aftenshowet var ja-procenten helt oppe på 99.

Se og læs den politiske debat i Folketinget om ‘Forslag til beslutning om minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver’.

Pædagog fra DR2 dokumentaren ‘Hvem passer børnene’ giver et kram til et barn, som har slået sig.