Syge pædagoger, der har forsikret sig mod tab af erhvervsevne, risikerer at få ingenting ud af deres forsikring. Det gør kommunen til gengæld, for den snupper pengene.

Udgivet d. 14 november, 2017

Af: Marie Bille og Malene Mølgaard, Journalister

Syge pædagoger, der har forsikret sig mod sygdom med en forsikring mod ’tab af erhvervsevne’, risikerer at få ingenting eller meget lidt ud af de dyrt købte forsikringer. Det skyldes, at mange efter reformen af førtidspension i 2013 ender i et jobafklarings- eller ressourceforløb, hvor de modtager en lav ydelse fra kommunen svarende til kontanthjælp. Kommunen modregner enhver løbende ydelse fra forsikringen krone for krone.

»Vi hører fra vores rådgivere, at bankerne gerne vil sælge de her meget dyre tab af erhvervsevne-forsikringer til vores medlemmer. Man kan sætte spørgsmålstegn ved, hvor meget medlemmerne får ud af dem, fordi beløbet modregnes,« siger Annie Christensen, medlemschef i Pædagogernes Pension.

»Det betyder, at folk kommer til at betale for noget, som de sandsynligvis ikke får særligt meget glæde af«.

Syg pædagog: kommunen snuppede min forsikring

Pædagog og tidligere souschef Dorte Steengaards er i ressourceforløb på 5. år.

»Jeg bliver holdt i et fuldstændigt vanvittigt forløb og har totalt dårlig økonomi, selvom jeg har en god forsikring mod tab af erhvervsevne, der udbetaler mig 7.600 kroner om måneden,« siger hun.

De første to år af sin sygdomsperiode, var Dorte Steensgaard på sygedagpenge og da fik hun forsikringsbeløbet udbetalt oveni.

 

Dorte Steensgaard har ingen glæde af sin forsikring, fordi kommunen modregner alle pengene i den ydelse, hun modtager i ressourceforløb.

»Jeg er så frustreret,« siger Dorte Steensgaard, der har omkring 10.700 kroner om måneden efter skat. De første to år af sin sygdomsperiode, var hun på sygedagpenge og da fik hun forsikringsbeløbet udbetalt oveni.

»Det er jo derfor, man laver den forsikring. For ikke at komme til at stå i sådan en situation. Men da de to år var gået, røg jeg ned på kontanthjælpsniveau, og så snuppede kommunen min forsikring.«

BUPL: Reglerne skal laves om

I BUPL er medlem af forretningsudvalget Lasse Bjerg Jørgensen helt klar i mælet om, hvorvidt det kan betale sig at tegne en forsikring mod tab af erhvervsevne, efter reformen af førtidspension er trådt i kraft.

»Det kan ikke betale sig at indbetale til de løbende tab af erhvervsevne-forsikringer, så længe der bliver modregnet,« siger han. Det kæmper BUPL sammen med 40 andre fagforbund nu for at ændre.

»Reglerne skal selvfølgelig laves om, sådan at der ikke sker modregning i ressourceforløbsydelsen af forsikringsudbetalinger. Det er et ud af de seks krav, som vi har fremsat til lovændringer i forbindelse med evalueringen af reformen,« siger han.

Forbrugerrådet Tænk: Selvfølgelig er det problematisk

I Forbrugerrådet Tænk er Jurist Lea Markersen enig i, at de nuværende regler ikke er hensigtsmæssige.

»Det er selvfølgelig problematisk, at man betaler til en forsikring for at være sikret, hvis uheldet skulle være ude, og når man så står i situationen, får man alligevel ikke rigtig gavn af den forsikring, man har betalt til,« siger hun.

Tab af erhvervsevneforsikringer er ofte meget dyre, påpeger Annie Kristensen fra Pædagogernes Pension. Invalideforsikringerne i Pædagogernes Pension koster for en pædagog 2.200 kr. pr. år for invalidesummerne og invalidepensionen.

»Vi kan se, at tab af erhvervsevneforsikringer kan koste fire til seks gange så meget. Derudover kan betingelserne ved disse forsikringer være uigennemskuelige, og der vil som regel være krav om, at der skal leveres helbredsoplysninger for at få forsikringen,« siger Annie Kristensen.

Lea Markersen fra Forbrugerrådet Tænk mener, at det skal være nemmere at få overblik over, hvorvidt en forsikring egentlig gavner én i tilfælde af sygdom.

»Der er behov for bedre oplysning til forbrugerne fra selskaberne, så vi ikke kaster penge efter produkter, der ikke gavner os i sidste ende,« siger hun.


Pædagogernes Pension udbetaler engangsbeløb

Reformen af førtidspension i 2013 har betydet, at færre får tildelt førtidspension og i stedet havner i langstrakte ressourceforløb. Nye tal fra Pædagogernes Pension viser, at der i 2016 var 250 medlemmer i jobafklarings- eller ressourceforløb. Efter reformen er Pædagogernes Pension begyndt at udbetale en invalidesum på 127.500 kroner til medlemmer i jobafklarings- eller ressourceforløb.

Invalidesummen bliver ikke modregnet, når den udbetales som et skattefrit engangsbeløb.

Læs temaet om ressourceforløb i Børn&Unge