En dom fra Højesteret betyder, at pædagoger kan få erstatning for vold på arbejdspladsen, også selvom de ikke har meldt sagen til politiet. En kæmpe sejr, siger faglig sekretær i BUPL Mette Skovhus Larsen.

Opdateret d. 7. september 2018

Af: Mikkel Prytz (journalist), Modelfoto: Colourbox

En kvindelig pædagog, der blev sparket og truet med en kniv af en 10-årig dreng på et behandlingshjem for anbragte børn. En anden, der blev overfaldet med en ildrager af en 11-årig dreng på institutionens bålplads. Begge er de eksempler på, hvordan vold på arbejdspladsen kan få store konsekvenser for pædagoger, der må slås i årevis med de psykiske skader efter et overfald.

De er samtidig eksempler på de mange pædagoger, der har fået afvist deres krav om offererstatning hos Erstatningsnævnet, fordi de ikke havde meldt volden til politiet inden for 72 timer efter overfaldet.

Nu har en principiel dom fra Højesteret slået fast, at pædagoger, lærere, sygeplejersker og andre faggrupper skal have dispensation for kravet om at blande politiet ind i sagen. Det glæder Mette Skovhus Larsen, faglig sekretær i BUPL:

»Det er en kæmpe sejr, at faggrupper, der har med mennesker at gøre, ikke længere behøver at involvere politiet for at kunne få erstatning for vold på arbejdspladsen. Det er af helt afgørende betydning for en god og tillidsfuld relation mellem pædagoger og eksempelvis børn – og deres forældre.«

Rullet tiden tilbage

Dermed har Højesteret i princippet rullet praksis tilbage til tiden før 2014, hvor Erstatningsnævnet ændrede sin måde at håndtere sager om offererstatning. Nu skulle pædagoger og andre, der bliver udsat for vold af dem, de arbejder med, politianmelde volden inden for 72 timer for at få erstatning.

Samtidig har Højesteret nu slået fast, at en myndighed som Erstatningsnævnet ikke kan foretage en så indgribende ændring i praksis, med tilbagevirkende kraft endda, uden at give et vist varsel, så medarbejdere og arbejdspladser kan nå at rette ind efter de gældende forhold.

»Vi forventer, at en del sager nu bliver genoptaget i Erstatningsnævnet, ligesom den nye dom fremadrettet medfører, at pædagoger, der har været udsat for vold, ikke længere bliver tvunget til at melde børn til politiet for at få erstatning,« siger Mette Skovhus Larsen.

Højesteretsdommen handler om en specialskole, hvor en elev tog kvælertag på en skoleleder. Episoden blev ikke meldt til politiet på grund af pædagogiske hensyn. Derfor fik skolelederen i første omgang afslag på offererstatning, men nu har Højesteret altså afgjort, at den praksis hos Erstatningsnævnet ikke er lovlig.

Det er Danmarks Lærerforening, der har ført sagen i Højesteret.