Næsten en halv million danskere får via deres job tilbud om corona-vaccine før pædagogerne. Målet med vaccinestrategien er, at minimere antallet af mennesker, der dør med COVID-19, og det har indflydelse på pædagogernes placering, vurderer forsker.

Opdateret d. 3. februar 2021

Af: Jesper Nørby, journalist

Selvom de første danskere er blevet vaccineret mod COVID-19, må pædagogerne væbne sig med tålmodighed.

De forventes nemlig først at blive vaccineret til juni, viser Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender. Her er pædagogerne placeret i gruppe 12, ‘Øvrige befolkning.’

Til gengæld har mere end 450.000 personer på grund af deres arbejdsfunktioner udsigt til at blive vaccineret før pædagoger og andre almindelige danskere.

Arbejder med folk ‘i øget risiko’

Eksempelvis forventes 353.500 personer at blive vaccineret allerede i april, fordi de er ’Frontpersonale i sundheds-, ældre- og dele af socialsektoren.’ (se faktaboks)

Fælles for dem er ifølge Sundhedsstyrelsen, at de via deres job har tæt kontakt til ’personer, der på grund af alder eller sygdom er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, eller som har mistænkt eller bekræftet COVID-19.’

Derudover forventes 100.000 personer at blive vaccineret i maj, da de er ’Personale, som varetager samfundskritiske funktioner.’ (se faktaboks)

Forsker: Målet er at begrænse antallet af døde

Sundhedsstyrelsen oplyser, at pædagoger ansat på eksempelvis plejecentre forventes at være blandt frontlinjepersonalet i vaccinationsgruppe 4, som ifølge planen vaccineres i løbet af april.

Ventetiden for de øvrige pædagoger skyldes den vaccinationsstrategi, regeringen på baggrund af input fra fagfolk har valgt, fortæller Theis Lange, lektor i biostatistik ved Københavns Universitets Institut for Folkesundhedsvidenskab.

”Det korte svar på, hvorfor vaccinationsrækkefølgen ser ud, som den gør, er, at man politisk har valgt en strategi, hvor så få som muligt skal dø. Derfor starter man med de ældste og mest udsatte. Når man derefter vaccinerer sygeplejerskerne som nogle af de første, er det ikke, fordi man er bange for, at de skal dø. Man gør det fordi, man vil beskytte de sårbare personer,  sygeplejerskerne har tæt kontakt med,” siger han.

Pædagoger kunne have været længere fremme

Havde målet med strategien i stedet været at begrænse den generelle smitte i samfundet eller at beskytte samfundsøkonomien i så høj grad som muligt, havde vaccinationsrækkefølgen været en anden, vurderer Theis Lange.

”Så havde pædagoger nok stået længere fremme i køen. Og den strategi, som er valgt, er ikke den mest effektive i forhold til at begrænse smitten i samfundet som sådan. For det er ikke målet. Og det kan lyde kynisk, men når man tager de folkesundhedsstatistiske briller på, så er senfølger som manglende lugtesans, som vi sunde og raske personer typisk risikerer, jo ikke lige så alvorlige som døden.”

Test frem for vacciner

Theis Lange peger samtidig på, at adgangen til vacciner – i modsætning til eksempelvis coronatest – er særdeles begrænset:

”Hvis du vaccinerer en sund og rask pædagog i dag, så er der en 85-årig, der ikke får den vaccine.”

I stedet peger han på test af pædagoger som et sted, der kan skrues op:

”Det er på testfronten, at man her i foråret kan hjælpe pædagogerne. Og jeg kan ærgre mig lidt over, at man ikke tidligere begyndte at fokusere på strategisk test af eksempelvis pædagoger. Det er på vej, men optimalt havde man været endnu længere,” siger han.

Sundhedsstyrelsen: Disse faggrupper vaccineres først

Vaccinationsgruppe 4

Ansatte på sygehuse, sundhedsfaglige –  69000

Ansatte på sygehuse, andre – 41000

Præhospitale funktioner – 1000

Særlige sociale institutioner – 13000

Ansatte  på plejecentre – 71000

Ansatte i hjemmehjælp – 47000

Ansatte i hjemmesygepleje – 7500

Sundhedsplejersker – 2500

Kommunal tandpleje – 3500

Ansatte på botilbud – 41000

Handicaphjælpere – 13000

Ansatte i genoptræning  – 5000

Øvrige kommunale – 3500

Privathospitaler – 2000

Almen praksis – 9000

Speciallægepraksis – 3500

Tandlægeklinikker – 8000

Øvrige praksissektor (fx fysioterapeut) – 10000

Vikarer – 5000

Antallet af personer bygger på oplysninger fra Danske Regioner, Kommunernes Landsforening og Danmarks Statistik. For nogle grupper har det været muligt at trække data for antal, for nogle er der tale om kvalificerede skøn. Derfor er alle tal afrundet.

Vaccinationsgruppe 11

Antallet af personer i gruppe 11 kommer fra den Nationale Operative Stab (NOST), som har indsamlet tal for personer med samfundskritisk funktion fra alle myndigheder og tilhørende sektorer. Det er anslået, at der er tale om ca. 100.000 i alt . Sundhedsstyrelsen har ingen detaljeret oversigt over hvilke jobfunktioner og arbejdspladser/sektorer de 100.000 personer består af, men der indgår blandt andet udvalgte dele af politi og beredskab.

Kilde: Sundhedsstyrelen