Professor i udviklingspsykologi Dion Sommer kalder børne- og socialministerens netop lancerede opdragelsesdebat en bortledningsmanøvre, der skal fjerne fokus fra dårlige normeringer i daginstitutionerne. Også organisationer er kritiske. 

Opdateret d. 5. september 2018

Af: Trine Vinther Larsen (Journalist), Foto: Colourbox

Hvad er børneopdragelse anno 2018? Det spørgsmål har børne- og socialminister Mai Mercado (K) netop sat til debat blandt både fagfolk i et videnspanel og bredt i befolkningen på facebook-siden ’Opdragelsesdebatten’.

Udgangspunktet er blandt andet en ny Gallup-måling, der viser, at 56 procent af forældrene i Danmark mindst en gang om måneden er i tvivl om, hvordan de skal opdrage deres børn, samt en undersøgelse blandt skoleledere, hvoraf det fremgår, at op mod 15 procent af skoleeleverne ikke er skoleparate, når de starter i 0. klasse.

Mai Mercado finder det problematisk, at børn ved skolestart ikke har lært at sidde stille på en stol, modtage en besked fra lærere og vente på tur, siger hun i en facebook-video fra lanceringen af opdragelsesdebatten.

»Så tager man opmærksomhed og tid, som kunne være gået med undervisning, og som faktisk også kunne være gået på at se og høre og få opmærksomhed på de børn, som faktisk har et behov. Så jeg kan være lidt bekymret for, at vi måske kommer til at tilsidesætte nogle børn, som måske har det lidt svært, til fordel for nogle børn, som egentlig bare trænger til noget helt almindelig opdragelse hjemmefra,« siger ministeren i videoen.

Ministersmart bortledningsmanøvre

Professor i udviklingspsykologi ved Aarhus Universitet, Dion Sommer, kender også de undersøgelser, der viser, at 10-15 procent af eleverne ikke er skoleparate, når de efter børnehaven starter i 0. klasse. Men for ham handler det ikke om forældrenes børneopdragelse.

»Børneministeren glemmer lige, at de 2-3 stykker, der ikke kan modtage undervisning, typisk er inklusionsbørn med ADHD-diagnoser og lignende. Og så prøver hun at flytte fokus og gøre det til et opdragelsesproblem,« siger Dion Sommer og kalder det ’ministersmart’.

»Det er ‘ministersmart’, fordi det bortleder opmærksomheden fra det område, hun er ansvarlig for, nemlig daginstitutionerne. Så debatterer vi ikke dårlige normeringer, som påvirker børn negativt,« siger Dion Sommer og kalder bortledningsmanøvren for ’mørkelygten’ efter en bog af samme navn.

»I bogen har forfatteren interviewet embedsfolk i de forskellige ministerier om, hvordan de hele tiden prøver at manipulere befolkningen. Mørkelygten er et ord, som embedsmændene selv har fundet på, og det dækker over, at når man belyser et område, som man gerne vil snakke om, så lægger man nogle andre områder, som man helst ikke vil snakke om, hen i mørke. Her har departementschefen nok sagt til ministeren: ’Gå ud og tag en debat om børnefamilier, så er der ingen, der snakker normeringer’,« siger Dion Sommer.

Normeringer overruler alt

Normeringerne i daginstitutioner er historisk dårlige, og Mai Mercado har tidligere afvist krav fra blandt andre BUPL om minimumsnormeringer som værende for dyrt.

Men Dion Sommer mener, at børns trivsel og kvalitet i dagtilbud – herunder institutioners mulighed for at forberede børnene til skolen – i høj grad hænger sammen med normeringerne.

»Normeringer overruler alt. Ministeriet ved det også fra SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, red.), som for nogle år siden kom med en rapport, der dokumenterede, at normeringer betyder rigtig meget for børnenes trivsel,« siger professoren, der finder det det fejlslagent blot at give forældrenes børneopdragelse skylden for, at nogle børn har svært ved at indgå i fællesskabet i daginstitutioner og senere i skoler.

»Ministeren taler om curlingforældre, der ikke opdrager, men forkæler deres børn, men sandheden er, at forældre i dag har aldrig været mere interesseret i børneopdragelse og at gøre det godt,« siger Dion Sommer.

Fralægger sig ansvar

Et faktum er det også, at børn i dag aldrig har været mere i institution. Og Dion Sommer er ikke den eneste, der kritiserer børne- og socialministeren for i sit oplæg til opdragelsesdebat at lægge hele ansvaret for opdragelse over på forældrenes skuldre.

I et fælles indlæg i Kristeligt Dagblad fra BUPL, Forældrenes Landsforening og foreningen Skole & Forældre går formændene for de tre organisationer også i rette med ministeren og kalder ministerens lancering af opdragelsesdebatten for ’forældrebashing’.

»Det er en grov forenkling at påstå, at det alene er forældrenes skyld, når børn ikke er skoleparate. For så overser ministeren og andre samfundets rammer og de store konsekvenser, det har, når politikerne lovgiver,« lyder det i debatindlægget.

For hver finger, der peges ad forældrene, peger der fire fingre den anden vej, påpeger de tre formænd Elisa Bergmann, Louise Gjervig Lehn og Mette With Hagesen i indlægget.

»Selvsamme danske forældre kan ved selvsyn konstatere, hvor få pædagoger og lærere der er til børnene i daginstitutioner, skoler og fritidsinstitutioner (…) Vi har brug for politikere, der tager ansvar for at få skabt en positiv debat, og som ønsker at investere i børnene og deres familier. Politikere, der italesætter værdierne ved et stærkt forældresamarbejde og taler om dannelse – og opdragelse om man vil – i et fællesskab mellem hjem, dagtilbud og skole. Sammen kan vi skabe glade og livsduelige børn, der indgår i sociale fællesskaber,« skriver de.

Deltag i debatten på www.facebook.com/Opdragelsesdebatten