Din pensionsopsparing tog et kæmpehop i 2019. Alle pensionsselskaber klarede sig godt i det forgangne år, men Pædagogernes Pension var bedst af alle. Et afkast på op til 20,1 procent gør din alderdom lidt mere gylden.

Udgivet d. 13. januar 2020

Af: Steffen Hagemann, journalist

Uden at du har skulle røre en finger er din pensionsopsparing på bare et år blevet meget mere værd. Pædagogernes Pension har nemlig haft et fantastisk år, og blandt 10 markedsrentepensioner er det netop Pædagogernes Pension som klarer sig allerbedst med et afkast på op til 20,1 procent for et 45-årigt medlem med 20 år til pensionen.

Den gennemsnitlige opsparing hos et 45-årigt medlem af Pædagogernes Pension, også kaldet depotet, ligger på godt en halv million kroner. Det har i løbet af 2019 så givet et afkast på 100.000 kroner, forklarer Sune Schackenfeldt, direktør for Pædagogernes Pension.

»Så der har det været en god investering at have sin pension hos os,« siger han.

Det gode resultat skyldes blandt andet, at Pædagogens Pension har været særlig god til at navigere i den handelskrig, som i 2019 satte sit præg på finansmarkederne, forklarer Sune Schackenfeldt.

Pædagogernes Pensions samlede afkast i 2019 ser også godt ud, hvis man kigger på det i kroner. I alt 9.672.900.000 kroner voksede formuen med. 9,7 milliarder kroner i mere runde tal.

Lave omkostninger = højere pension

Et andet bidrag til det gode resultat er, at Pædagogernes Pension har meget lave investeringsomkostninger i forhold til konkurrenterne.  Når der bliver brugt færre penge på administration, er der flere penge til din pension.

Konkret betyder det, at det, der ender med at komme ind på dit depot, kan være 0,5 procentpoint bedre end konkurrenternes, alene fordi et medlem af PBU betaler færre omkostninger, fremhæver Sune Schackenfeldt.

Forventer regulering

Hvor 2019 var et gyldent år, var 2018 det modsatte. Her gik afkastet i minus for alle, også PBU, der i gennemsnit fik et afkast på minus tre procent. Det har fået betydning for de medlemmer af pensionskassen, der allerede får udbetalt pension, for de får deres pension reguleret nedad. Et regneeksempel fra Pædagogernes Pension viser, at en pædagog, der i 2019 fik 4.088 kroner om måneden i, i 2020 må se pensionen sænket til 3.902 kroner om måneden.

Nu har I haft et godt år. Kan du gisne om, hvor meget pensionen så bliver reguleret op?

»Det må vi ikke for finanstilsynet. Og vi skal være helt sikre på, hvordan markedet udvikler sig, før vi regulerer pensionen. Men vi forventer helt klart, at vores gode afkast skal afspejle sig i pensionerne i 2021,« siger Sune Schackenfeldt.