Øget behov for jobvejledere, større krav til IT og en større opgave i beskæftigelsesindsatsen får BUPL-A til at sætte prisen op med 12 kroner om måneden.

Udgivet d. 20. januar 2021

Af: Steffen Hagemann, journalist

Det bliver lidt dyrere at være medlem af BUPL-A, som a-kassen for pædagoger og klubfolk hedder. Det månedlige administrationsgebyr bliver nu sat op med 12 kroner, så det vil koste 102 kroner i administrationsgebyr. Fremover vil det i alt koste 470 kroner om måneden som fuldtidsforsikret at være medlem af BUPL-A incl. stats- og ATP-bidrag.

Det er første gang siden 2007, administrationsbidraget sættes op, selv om der har været både pris- og lønstigninger, siger Lasse Bjerg Jørgensen, formand for BUPL-A og hovedkasserer i BUPL.

”For at holde det på 90 kroner har vi foretaget mange omorganiseringer og centraliseret noget af medlemsservicen. Men nu kan vi ikke drive det længere for 90 kroner, uden at det går ud over den service, vi gerne vil tilbyde,” siger han og understreger, at BUPL-A selv med et forhøjet administrationsgebyr stadig vil ligge blandt de billigste

Vi har brug for alle pædagoger

A-kassen skal i de kommende år kunne gøre endnu mere for de ledige pædagoger, fremhæver Lasse Bjerg Jørgensen.

”Vi vil gerne øge indsatsen for de ledige, så vi kan sikre, at der er pædagoger nok i forhold til både minimumsnormeringer og det stigende børnetal. Vi har brug for alle de pædagoger, vi kan få fat i, for at løse den rekrutteringsopgave. Ellers risikerer vi, at pædagogandelen falder, hvis ikke vi får alle med,” siger han.

Samtidig skal der også gøres en indsats for de nyuddannede pædagoger.

”Dimittenderne har stadig svært ved at få fodfæste på det pædagogiske arbejdsmarked. Selv om der er mangel på pædagoger i visse dele af landet, så er det stadig svært at få foden indenfor, fordi lederne gerne vil have erfarne pædagoger,” siger han.

En større opgave

Samtidig har dagpenge- og beskæftigelsesreformen givet flere udgifter til IT og flere opgaver.

”Vi har fået en større opgave i beskæftigelsesindsatsen i den første tid for de ledige. Den skal vi udnytte til at vise, hvad vi kan til at bringe så mange nyledige i job som muligt så hurtigt som muligt,” siger Lasse Bjerg Jørgensen.