Hør om de forskellige sprog, der er i spil, når forvaltning og dagtilbud taler om kvalitet.

Opdateret d. 25. februar 2019

Forsker No Emil Kampmann fortæller om resultater fra et forskningsprojekt, og dagtilbudsleder Jan Grand fra Aarhus Kommune giver sit bud på betydningen af det. De var begge med, da dagtilbudsleder-netværket i Aarhus mødtes. No Emil Kampmann holdt oplæg, og ca. 25 dagtilbudsledere deltog i drøftelserne.

No Emil Kampmann fortalte i sit oplæg om centrale pointer fra det igangværende BUPL-støttede forskningsprojekt ’Dialog om kvalitet’. Projektet undersøger, hvordan der på tværs af daginstitutioner og forvaltning samarbejdes om at udvikle pædagogisk kvalitet i to case-kommuner. Projektet viser, at der er en række forskellige perspektiver på pædagogisk kvalitet og forskellige logikker i spil. Og det bidrager til en dialog om udfordringer og muligheder for samarbejdet om ’kvalitet’ mellem daginstitutioner og forvaltninger.

No Emil Kampmann, Ph.d., og lektor på Københavns Professionshøjskole, er forskningsprojektleder for ’Dialog om kvalitet’, som gennemføres via et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole og Roskilde Universitet.