Hidtil har fokus mest været på sikkerhed på legepladserne, men nu skal det også handle om arbejdsmiljø, lyder det fra BUPL. Blandt andet skal de udendørs arbejdsrum indskrives i arbejdspladsvurderingen.

Udgivet d. 19. april 2021

Af: Malene Mølgaard, Journalist

I de mange år, Per Hesselberg, der er rejsesekretær i BUPL, har besøgt landets dagtilbud med arbejdsmiljø som en af sine hovedopgaver, har fokus mest været på sikkerhed, når det kom til legepladser og udearealer. Men med corona-pandemi og anbefalinger om mest mulig udetid er der kommet en ny dimension, der handler om pædagogernes arbejdsmiljø udenfor.

”Legepladsen er blevet et nyt defineret arbejdsrum, og derfor skal man have samme opmærksomhed som indendørs, når det handler både om ergonomi, arbejdsstillinger og underlag, og hvilke muligheder man har for den pædagogiske aktivitet i det arbejdsrum i forhold til læ, kulde og at holde varmen,” forklarer Per Hesselberg og tilføjer:

”For eksempel oplever vi, at mange pædagoger har fået ondt i benene i den her periode, fordi de har gået på hårde fliser, og det er uvant i forhold til det underlag, man går på indendørs. Udenfor står man meget og har ikke mulighed for at sidde ordentligt.”

APV på udendørs arbejdsrum

Derfor fremhæver han, at legepladsen bør være et opmærksomhedspunkt fremover i APV’en, og netop derfor bør arbejdsmiljørepræsentanten tage hånd om at få indskrevet arbejdsrummet på legepladsen, så der også laves en arbejdspladsvurdering for forholdene udenfor.

”Mange steder har man måske slet ikke har tænkt på legepladsen, fordi fokus mest og næsten udelukkende har været det sikkerhedsmæssige i forhold til børnene og legepladsredskaber. Men en dimension bør også være pædagogernes arbejdsmiljø og arbejdsforhold på udearealerne – og det kan også være i skoven eller parken,” siger Per Hesselberg og minder om, at det er et krav, at der skal være toiletforhold til medarbejderne, hvis det er ophold af længere karakter dagligt.

”Det er også vigtigt, at det nye arbejdsrum på legepladsen/udearealet ikke må være en kompensation for, at det indendørs arbejdsmiljø ikke er i orden – hvis der fx er dårlige luftforhold eller støj. Disse ting skal selvfølgelig være i orden under alle omstændigheder ifølge arbejdsmiljøloven og bygningsreglementet,” siger Per Hesselberg.

Læs mere om arbejdspladsvurderinger

Det kan du gøre som AMR

Som AMR er du arbejdsmiljøets ambassadør – men du skal ikke løfte opgaven alene. Derfor:

  • Vær i dialog med kolleger, TR og leder om udfordringer i arbejdsmiljøet og mulige løsninger – og brug TRIO, AMO og/eller MED til at løfte problemstillinger.
  • Hold øje med, om rammerne er til stede til både at efterleve retningslinjerne, sikre pædagogernes arbejdsmiljø og kvaliteten i det pædagogiske arbejde.
  • Hvis du har brug for støtte, hjælp eller vejledning i en konkret sag, kan du altid kontakte din lokale fagforening.

Hvis I ikke mener, at arbejdsmiljøforholdene er sikre nok i denne corona-tid kan I:

  • Tage fat i forvaltningen
  • Kontakte Arbejdstilsynets hotline på telefon 70121288
  • Kontakte Arbejdsmedicinsk Klinik
  • Kontakte den lokale BUPL fagforening

Ved alvorlige og akutte arbejdsmiljøproblemer, som det er vigtigt at få Arbejdstilsynet ind i hurtigt, anbefaler vi, at du kontakter din lokale BUPL-fagforening, som kan rette henvendelse på vegne af medlemmerne.