Hver anden afskedigelsessag i BUPL skyldes sygdom, og det er ofte det psykiske arbejdsmiljø, der gør pædagoger syge. En trist udvikling, der vidner om et barskt arbejdsmarked, mener både forsker og BUPL.

Udgivet d. 6. oktober 2020

Af: Mikkel Prytz, journalist / foto: Colourbox,

En sygemelding er svær i sig selv. Men for mange pædagoger bliver sygdommen værre af, at de samtidig risikerer at få en fyreseddel. Det viser en ny BUPL-opgørelse over afskedigelsessager afsluttet i 2019. I hver anden sag om afskedigelser af pædagoger er begrundelsen sygdom, og det er ofte det psykiske arbejdsmiljø, der gør pædagoger syge.

En kendsgerning, der gør Pernille Steen Pedersen, forsker i arbejdsmiljø og postdoc ved Copenhagen Business School, trist.

»Men det kommer ikke bag på mig. Jeg er i kontakt med rigtig mange pædagoger, og jeg oplever, at der ligger et stort pres på dem. Der bliver stillet enormt store krav til dem fra forskellige sider, og der skal derfor mere til, før man som pædagog oplever, at man er nået i mål med sit arbejde og sin faglighed,« siger Pernille Steen Pedersen.

Hårdt pres

Med hendes ord er den pædagogiske faglighed ’løftet gevaldigt’ i de senere år, og mange pædagoger er stolte af det arbejde, de udfører. Problemet er ifølge Pernille Steen Pedersen, at der samtidig er pres på faget udefra, blandt andet fra den styrkede pædagogiske læreplan, krav fra forældre og dårlige normeringer, og at pædagoger derfor ofte må gå på kompromis med deres faglige stolthed.

»Det skaber et stort pres hos den enkelte pædagog og en tvivl om, hvorvidt man gør sit arbejde godt nok. Og når man så bliver mødt med krav, der virker urimelige, føler man sig endnu mere utilstrækkelig,« siger Pernille Steen Pedersen.

Hun understreger, at det er en fælles opgave på arbejdspladsen at få talt om, at det ikke altid er muligt at indfri forventningerne. Og at det kan være lige så væsentligt for et godt arbejdsmiljø, som at der er de nødvendige normeringer til stede.

Mere forebyggelse

Mette Skovhus Larsen, faglig sekretær i BUPL med politisk ansvar for arbejdsmiljø, kalder nutidens arbejdsmarked for ’benhårdt at være pædagog i’.

»Det er et kæmpe problem for fremtidens arbejdsmarked, at vi ikke kan rumme de mennesker, der bliver syge af at arbejde, og det burde være noget, Beskæftigelsesministeriet kiggede nøje på,« mener Mette Skovhus Larsen.

Når man ser nærmere på BUPL’s statistik over afskedigelsessager, kan man se en stigende tendens til, at pædagoger bliver syge af uoverensstemmelser mellem krav og ressourcer – altså at der er for mange opgaver eller for meget arbejde til for få pædagoger.

»Den manglende sammenhæng mellem krav og ressourcer presser pædagoger i så høj grad, at de bliver uarbejdsdygtige. Det vidner tallene om. Jeg synes, at vores arbejdsgivere skylder at gå i dialog med os om, hvordan man kan arbejde med problemet, som jo også giver os kæmpestore vanskeligheder med at rekruttere pædagoger nok til fremtidens arbejdsmarked,« siger Mette Skovhus Larsen.

Kommunernes Landsforening (KL) har ikke ønsket at kommentere BUPL’s afskedigelsesstatistik.

Hyppigste grunde til fyring

1. Sygdom: 753
2. Nedlagt stilling: 300
3. Timereduktion: 126
4. Prøvetid: 112
5. Manglende kvalifikationer: 41

Kilde: BUPL’s statistik for afskedigelser i 2019. Tabellen viser antallet af afskedigelsessager, der blev afsluttet i 2019. I alt afsluttede BUPL 1.538 sager.