Fire folkeskoler der har åbnet dørene for tre forskere og sammen med dem diskuteret, hvad det gode lærer-pædagog samarbejde er.

Opdateret d. 22. februar 2018

Hvad er betingelserne for det og hvad har det mon af effekter? Forskerne peger blandt andet på, at det kan have betydning for inklusionsindsatsen. Det vil sige skolernes evne til at skabe rummelige fællesskaber.

I pjecen bliver der også peget på nogle forhold, som skal være på plads. Først og fremmest skal der være en ledelsesopbakning til samarbejdet. Der skal være ligeværdige faglige dialoger og der skal ske en rollefordeling.