Ny undersøgelse viser, at 70 procent af lederne på det pædagogiske område melder om et fald i sygefraværet i genåbningsperioden. Det skyldes ikke kun mere rengøring, men også bedre trivsel, mener BUPL-ledernes formand Eva Munck Immertreu

Opdateret d. 17. juni 2020

Af: Kurt Balle Jensen, journalist

Da pædagogerne efter corona-lukningen vendte tilbage til vuggestuer, børnehaver, skoler og skolefritidsordninger, skete der noget: Sygefraværet faldt og har i hele genåbningstiden været væsentligt lavere end før corona.

Faldet skyldes ikke kun, at der bliver gjort mere rent og sprittet hænder, mener formand for Lederforeningen i BUPL, Eva Munck Immertreu.

»Det er klart, at øget rengøring og hygiejne har stor betydning for sygefraværet blandt både børn og voksne. Men de markante tal må også skyldes, at medarbejderne har haft større trivsel. Det er også de meldinger, vi får fra institutionerne, så jeg tror, at en blanding af flere ting har fået sygefraværet til at falde,« siger ledernes formand.

Faldet i sygefraværet dokumenteres i en undersøgelse, BUPL har foretaget fra 31. maj til 11. juni. Her er omkring 1.000 ledere blevet spurgt om, hvorvidt sygefraværet har været større eller mindre i den samlede genåbningsperiode.

Hele 70 procent siger, at fraværet har været mindre.

Styr på hygiejnen

Blandt de skriftlige kommentarer i en tidligere BUPL-undersøgelse blandt pædagoger peger mange på rengøring, hygiejne og bedre arbejdsmiljø som væsentlige forklaringer på, at færre har været syge. Pædagogerne er meget tilfredse med den højere rengøringsstandard, og flere kobler det til arbejdsmiljøet og sygefraværet:

’Der er styr på hygiejne og rengøring, og vi har ingen syge børn eller voksne i institutionen,’ skriver en pædagog.

En anden skriver, at arbejdsmiljøet er blevet ’langt bedre’, men en tredje pædagog mener ligesom lederformanden, at der er flere forklaringer på, at færre er syge:

’Mere rengøring har mindsket sygdom. Eller er det, fordi vi har været flere voksne?’

Erfaringer skal bruges

Ledernes formand ser udviklingen under genåbningen som endnu et bevis på, hvor meget normeringerne betyder for de ansattes trivsel. Hun henviser til, at normeringerne under genåbningen har været løftet, så det har været muligt at arbejde med mindre børnegrupper.

»Det har betydet, at pædagogerne i højere grad har kunnet bringe deres faglighed i spil i modsætning til tiden før corona, der var præget af travlhed, store grupper og tidspunkter, hvor man har været alene med børnene. Med bedre normeringer har man kunnet gå glad hjem fra arbejdet og vide, at det har været en god dag med høj faglighed med børnene og kollegaerne. Den slags betyder nu en gang noget for arbejdsmiljøet og dermed også for sygefraværet,« siger Eva Munck Immertreu.

Skyggesiden

Men rengøringen har også en skyggeside:

I takt med at den eksterne rengøringshjælp forsvinder i institutionerne og på skolerne, mens myndighedernes krav stadig er tårnhøje, fylder rengøring mere og mere for det pædagogiske personale. Og det tager tid fra børnene.

I den seneste undersøgelse mener hele 71 procent af pædagogerne i daginstitutioner og 54 procent af pædagogerne i skole/sfo/klub, at det øgede fokus på rengøring tager tid fra det pædagogiske arbejde.