Alle fagprofessionelle har et medansvar for, at børn og unge trives og udvikler sig optimalt. Som pædagog har du, som andre professionelle der arbejder med børn og unge, skærpet underretningspligt, dvs. en særlig pligt til at underrette de sociale myndigheder i tilfælde af svigt eller mistrivsel.

Alt for mange børn udsættes for vold og overgreb i hverdagen. Hver sjette barn oplever vold i hjemmet og ca. 1 pct. af børn og unge mellem 7 og 16 år har været udsat for et seksuelt overgreb, viser en rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

I Danmark er børns velfærd som udgangspunkt et fælles ansvar for alle.

Se også pjecerne: Ansæt den rigtige og Når mistanken opstår