Pædagoger kan bidrage positivt i arbejdet med demente, viser erfaringer fra København. Pædagoger har brug for langt mere viden om ældre, mener forsker.

Opdateret d. 12. januar 2018

Af: Marie Bille, Journalist

Et toårigt projekt, hvor to grupper á seks pædagoger er blevet ansat på Københavnske plejecentre til at arbejde med demente beboere, har gode resultater. Det viser en ny evaluering, fortæller formand for Københavns Ældreråd Kirsten Nissen, som også selv er pædagog.

»Mindre magtanvendelse, at man kan forudse situationer, at man kan skabe relationen, og at man kan få mennesker til at interagere sammen – alle de ting, vi pædagoger er rigtigt gode til, kan vi også bruge, når vi arbejder med ældre demente,« siger hun.

 

Pædagogerne har kompetencer, som andre faggrupper i ældreomsorgen ikke nødvendigvis besidder i samme grad. Det er et argument for mere tværfaglighed i ældreomsorgen, mener hun.

»Der er mange ting, pædagoger kan, som ikke ligger helt så naturligt, for social-og sundhedshjælpere, assistenter og sygeplejersker.«

Mere viden

Chefkonsulent på Professionshøjskolen UCC Helle Krogh Hansen har forsket i ældreomsorg og socialpædagogiske indsatser over for mennesker med demens. Hun er enig i, at der skal mere pædagogik ind i ældreomsorgen. Men hun mener også, at pædagogerne skal tilegne sig mere viden om ældre.

»Jeg synes bestemt, pædagoger har meget at byde på i ældreomsorgen. Men jeg synes også, at man skal huske, at pædagoger har brug for at lære meget mere om ældre. Jeg har knoklet for, at pædagoguddannelsen skulle tage det område ind. Det gør vi alt for lidt ud af, og det ærgrer mig enormt,« siger hun og uddyber:

»De skal vide mere om de særlige både biologiske, fysiske, eksistentielle og sociale vilkår, der spiller ind i et ældreliv. Det kan fungere fint, når de samarbejder med sundhedsuddannet personale. Det er helt afgørende, at samarbejdet er tværprofessionelt.«