Skole- og fritidspædagog Bolette Tange Schmidt drømmer om en fuldtidsstilling, men har på sin arbejdsplads ikke mulighed for at komme op i tid. Jeg vil gerne bidrage noget mere, siger hun.

Udgivet d. 23 august, 2017

Af: Trine Vinther Larsen, Journalist

20 timer om ugen. Mere kunne det ikke blive til, da dengang nyuddannede Bolette Tange Schmidt blev ansat i en projektstilling som skole- og fritidspædagog i Dus-ordningen på Gl. Hasseris Skole i Aalborg.

Efter sommerferien sidste år kom hun dog op på 26 timer og blev fastansat, men Bolette Tange Schmidt vil gerne have flere timer – og helst en fuldtidsstilling.

»Jeg ved jo, hvordan situationen er med økonomien i kommunen til skolerne, og jeg ved, der ikke er penge til det. Der bliver ikke givet så mange penge til pædagoger på mellemtrinnet, som jeg er tilknyttet, så der er ikke ret mange fuldtidsstillinger – faktisk ikke nogen ude på mit arbejde. Men jeg vil gerne op i tid. Fuld tid ville være fantastisk,« siger hun.

Vil bidrage mere

Bolette Tange Schmidt er ikke den eneste deltidsansatte pædagog, der drømmer om at komme op i tid. I en ny BUPL-undersøgelse svarer 18 procent af de deltidsansatte, at de gerne vil op i tid, men størstedelen af dem (86 procent) har dog ikke mulighed for dette.

Blandt andet mere i løn er årsagen til, at mange ønsker flere timer, men for Bolette Tange Schmidt handler det især om, at hun er glad for sit arbejde med at støtte skolebørnene – både i undervisningen sammen med læreren og i fritidsdelen.

»Det er spændende at støtte børnene og være deres ventil i forhold til, at de får nemmere adgang til undervisningen. Og i SFO’en kommer børnene og får en snak og spiller et spil, inden de skal videre til noget sport eller hjem. Jeg er glad for mit arbejde og vil gerne bidrage noget mere,« siger hun.

Tid til husarbejdet

Bolette Tange Schmidt er ikke økonomisk tvunget til at gå op i tid, da hendes mand tjener nok til, at det kan løbe rundt derhjemme, hvor de to har to delebørn at forsørge – en dreng på 5, som bor hos dem hver anden weekend, og en dreng på knap syv, der bor hjemme hos parret.

Og der er da også fordele ved at være på deltid, når man er en småbørnsfamilie.

»Jeg kan nå at gøre en masse huslige ting, inden at jeg møder på arbejde. Min kæreste arbejder rigtig meget, men så er der også mulighed for, at jeg kan hente børn,« siger hun.

Koster pension

At familie- og arbejdslivet skal hænge sammen er netop en af hovedårsagerne til, at 60 procent af pædagogerne i dag er på deltid. Men deltid har også ulemper.

»Det har også den ulempe, at jeg ikke får ret meget ind på min pensionsopsparing, med mindre jeg selv gør noget, eller Mads (Bolettes kæreste, red.) og jeg får en ordning sammen,« siger Bolette Tange Schmidt.

Parret har tanker om en dag at blive gift, og så vil det være godt at se på pensionen.

»Så tror jeg, vi skal se på, om det er lykkes mig at få flere timer ude på mit arbejde, og hvis ikke må vi lave en indbetaling selv til min pension hver måned eller lave en eller anden særordning, hvor vi deler min mands opsparing,« siger hun.

Pres politikerne

Med en 26-timers arbejdsuge er Bolettes løn ikke høj, men økonomisk løber det rundt derhjemme, fordi hendes mand tjener nok.

Også det familiemæssige fungerer, og det vil det også gøre, selvom Bolette gik op i tid.

»Som skolepædagog har jeg jo tidligst fri klokken 16.10, så det er formiddagstimerne det handler om. Vores ældste er jo i skole i de timer, så det er fritid for mig. Der vil jeg godt kunne arbejde, uden det går ud over tiden med børnene,« siger Bolette Tange Schmidt.

Hun har ikke de store forhåbninger til, at der kommer flere penge til skolerne, som vil gøre det muligt for hende at gå op i tid, men hun er glad for, at BUPL ved de forestående overenskomstforhandlinger i foråret 2018 vil sætte fokus på, at der skal oprettes fuldtidsstillinger, når det er muligt. Det ligger der en ældre aftale med Kommunernes Landsforening om.

»Jeg har jo snakket med ledelsen, og det er ikke fordi, skolen ikke vil, problemet er, at den pose penge, vi får fra kommunen hvert år, er for lille. Det er jo politikere, der tager stilling til det med økonomien, men det ville da være rart hvis fagforeningen kunne lægge pres på for flere fuldtidsstillinger til pædagoger. Det er ærgerligt, at man ikke kan komme op i tid, når nu man gerne vil,« siger Bolette Tange Schmidt.

Læs også: ‘Pædagoger tvinges på deltid: Det rammer også din pension’.


Vidste du at!

I 2007 indgik regeringen, KL og Danske Regioner med LO og AC samt FTF en aftale med det formål at skabe rammerne for, at deltidsansatte, som ønsker det, får mulighed for at arbejde i flere timer eller på fuld tid. Aftalen indebærer, at kommunen har pligt til at tilbyde permanent ledige timer til allerede ansatte på arbejdspladsen/tjenestestedet, som er på deltid.