Over hele landet er der eksempler på, at konteringsreglerne ikke overholdes, når pædagoger fra fritidsdelen bruges i skolen. I Roskilde Kommune har de fundet løsningen: De skærer i SFO-budgettet og giver pengene til skolerne, så de får råd til at betale SFO’en

Udgivet d. 27. maj 2021

Af: Kurt Balle, journalist / Foto: Colourbox,

I Roskilde Kommune har de fundet løsningen på problemerne med manglende betaling til SFO’erne, når pædagoger fra fritidsdelen udfører opgaver i skolen. Fra 1. august i år overføres der 6 millioner kroner fra SFO’erne til skolerne, så de har penge til at betale SFO’erne med. Med andre ord: De fodrer hunden med dens egen hale.

”Det synes vi selvfølgelig er en trist og helt uantagelig løsning, og det har vi gjort kommunen tydeligt opmærksom på,” siger faglig konsulent i BUPL Midtsjælland Jørgen Grüner.

En BUPL-undersøgelse har dokumenteret, at skoler over hele landet udhuler fritidsdelens budget ved at undlade at overholde konteringsreglerne, når SFO-pædagoger bruges til opgaver i skoledelen.

Læs: Rystende forhold i SFO’erne: Alt for få pædagoger og fifleri med økonomien

En af de kommuner, undersøgelsen viste problemer i, var Roskilde Kommune. Her har Skole- og Børneudvalget besluttet, at der udover overførsel af 6 mio. kroner årligt fra SFO til skole skal indgås samarbejdsaftaler om skolers køb af timer i fritidsdelen.

Formand for udvalget, Jette Henning (S) siger, at beslutningen skal sikre, pengene bliver konteret der, hvor de bliver brugt.

”Det skal også medvirke til, at der fortsat opretholdes en stor andel af fuldtidsansatte SFO-medarbejdere, og at der fortsat vil være et godt og professionelt sammenhængende tilbud mellem skole og SFO, hvor børnene møder kendte voksne fra SFO’en, der også indgår i skoletiden. Pengene skal komme børnene til gode, og der skal være gode forhold for børnene i både skoletiden og SFO-tiden,” siger udvalgsformanden.

’Fritidsdelen betaler prisen’

Jørgen Grüner forstår udmærket, at kommunen som så mange andre ikke har økonomi til at tilføre skoleområdet væsentlig flere penge, men han forstår ikke, at fritidsdelen skal betale prisen. Og det er det, der sker, når fritidsdelen nu skal betales med dens egne penge, fordi der skæres i budgettet.

”På den her måde får skolerne to gange penge til de opgaver, pædagogerne løser. I forbindelse med implementering af skolereformen blev der nedlagt 117 SFO-stillinger, og skolerne fik tilført midler til at købe pædagogtimer til understøttende undervisning. De penge blev midlertidig ikke brugt til formålet, og nu skæres der så igen i fritidsdelen og gives penge til skolerne. Det er på alle måder urimeligt og en underkendelse af SFO’ernes vigtige arbejde,” siger Jørgen Grüner.

Kravet om samarbejdsaftaler

Den faglige konsulent i BUPL vil dog gerne nu se fremad. Politikernes beslutning om samarbejdsaftaler mellem skoleledere og SFO betyder nemlig, at der skal fastlægges et minimum for den enkelte skoles køb af SFO-pædagoger til opgaver i skolen.

”Her vil vi naturligvis gøre vort til, at skolerne forpligtiger sig til at købe tilstrækkeligt med timer til at sikre fuldtidsstillinger. Samtidigt er det vigtigt, at der udarbejdes en opgaveoversigt. Den pædagogiske indsats i skoletiden skal beskrives, så vi sikrer, at de pædagogiske kompetencer kommer i spil,” siger Jørgen Grüner.

Han tilføjer, at de 6 mio. kroner slet ikke svarer til det beløb, skolerne ’har snydt på vægten’ med ved ikke at kontere korrekt, når pædagogerne er blevet benyttet i skolen. Tallet er væsentlig højere. Og hvis der skal købes timer nok til at sikre alle SFO’ernes fuldtidsstillinger, er beløbet nærmere fem gange større.

Kan kun gå for langsomt

Jørgen Grüners holdning til sikring af fuldtidsstillinger deles af det radikale medlem af skole- og børneudvalget Jeppe Trolle. Han mener, at besparelserne i SFO’en var vejen til at få konteringsreglerne overholdt. Men han fremhæver samtidig, at det er vigtigt med sikring af fuldtidsstillinger og klare aftaler om, hvilke opgaver pædagogerne skal løse i skolen.

”For at pædagogerne kan få en ordentlige arbejdsdag i henholdsvis skoledelen og fritidsdelen, kræver det, at de bruges rigtigt. Der har været eksempler på, at pædagoger bruges til at oprette lektiecafeer, og det er jo ikke meningen. De skal bruges til at sikre trivsel og til det sociale, som de er uddannet til. Så der skal være klarhed over opgaverne,” siger byrådsmedlemmet, der håber, at samarbejdsaftalerne kan sikre ro omkring konteringen og at resultatet ikke bliver deltidsstillinger til pædagogerne:

”Konteringen er ikke sket korrekt på alle skoler, og det kan kun gå for langsomt med at få det i orden. Mit fokus har været 1: at sikre lovligheden og 2: at det sker på en måde, så vi ikke får en masse deltidsstillinger. Her er dilemmaet jo, at hvis vi siger, at alle pædagogtimerne skal ligge i SFO’en, så risikerer vi netop deltidsansættelser. Derfor er det vigtigste for mig at sikre fuldtidsstillinger, og jeg stoler på, at man på skolerne nu indgår de aftaler, vi som politikere lægger op til, skal indgås. Hvis ikke aftalerne sikrer fuldtidsstillingerne, vil jeg sige, at skolelederen har fejlet,” siger Jeppe Trolle.

Sammenhæng

Gitte Simone er tidligere folkeskolelærer og sidder i Roskilde Kommunes skole- og børneudvalg for Dansk Folkeparti. Hun mener, at der med den fundne løsning er valgt en gylden middelvej, hvor det kan sikres, at konteringsreglerne overholde, og hvor der samtidig lægges op til aftaler på skolerne.

”Pædagogerne skal ikke bruges til alle mulige opgaver. De skal netop bruges som pædagoger, og de skal spille den rolle i skolen, som de er uddannet til. Det kan sikre sammenhæng i dagen, og det ved jeg nok som tidligere lærer, hvad betyder. Nu har vi som politikere lagt op til, at aftalerne indgås, og så må vi stole på, at det sker. Vi skal jo så nok godkende dem i udvalget, og synes vi ikke, de lever op til deres formål, må vi jo ‘råbe op’. For mig er det overordnet helt afgørende, at vi finder en model, så vi kan have pædagogerne på fuld tid,” siger Gitte Simone.

For hende hænger fuldtidsstillinger og rekruttering sammen og kan være med til at sikre kvaliteten.

”Med fuldtidsstillinger kan vi rekruttere lokalt og få pædagoger fra Roskilde til at søge. Ingen kan jo leve af at have en deltidsstilling i en SFO, men hvis nogle af en eller anden grund foretrækker det, skal det selvfølgelig respekteres,” mener Gitte Simone.