Samtlige danske kommuner lukker ned indtil starten af januar. Det får indflydelse på børn og unge fra 5. klasse og op samt for en række pædagoger.

Opdateret d. 15. december 2020

Af: Jesper Nørby, journalist

Fra onsdag den 16. december gælder de skærpede corona-restriktioner samtlige kommuner i Danmark.

I første omgang blev restriktionerne indført i 38 kommuner, men de gælder altså nu i hele landet.

»Det er igen med kort varsel, og det betyder, at alle jer, der skal få tingene til at fungere, igen har kort tid til at få det til at fungere,« sagde statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde mandag den 7. december, da hun annoncerede de skærpede restriktioner i de oprindelige 38 kommuner.

Selvom nedlukningen bliver mindre gennemgribende, end det var tilfældet i foråret, vil den stadig få indflydelse på en række pædagogiske arbejdspladser.

Små klasser og SFO fortsætter

Blandt andet sendes elever og studerende fra 5. klasse og opefter hjem. Deres undervisning kommer resten af december til at foregå digitalt.

Det omfatter også pædagogstuderende, som ikke er i praktik.

Skolebørn fra 0.-4. klasse møder fortsat både i skole, SFO og klub. Pædagoger og pædagogstuderende i praktik ansat på disse områder skal altså fortsat møde på job.

Klubber er åbne for børn og unge i udsatte positioner

Klubberne berøres af nedlukningen, da børn og unge fra 5. klasse og opefter ikke længere kan komme. Dog vil børn og unge i socialt udsatte positioner fortsat have adgang til at møde i skole og klubtilbud.

»Vi har valgt at sige, at hvis man er udsat barn eller ung, kan man stadig få lov til at komme til skole og undervisning,« siger Mette Frederiksen, og det samme gælder altså for adgangen til klubberne.

Børne- og Undervisningsministeriet oplyser til BUPL, at vurderingen af, hvornår børn og unge fra 5. klasse og opefter bør kunne komme i klub, ligger hos ledere og personale i klubberne, men at også forældrene kan bede om at få deres børn i klub.

Daginstitutioner kan blive berørt

Som udgangspunkt er daginstitutionerne i de pågældende kommuner ikke omfattet af nedlukningen.

I nødstilfælde kan kommunerne dog dimensionere på dagtilbudsområdet – altså begrænse antallet af børn, der kan komme i hver institution – i tilfælde af stort sygefravær blandt personalet.

Dermed kan det altså ikke udelukkes, at visse daginstitutioner kan opleve ændringer på grund af den delvise nedlukning.

Desuden anbefales det, at daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner ikke deltager i julegudstjenester i år.

Børne- og Undervisningsministeriet har yderligere informationer om nedlukningen.

Børn&Unge giver svar: Sådan er reglerne

Kan jeg som klubpædagog blive udlånt til andre offentlige arbejdspladser under nedlukningen?
Nej, ikke med de nuværende aftaler. Tidligere på året indgik Kommunernes Landsforening, KL, og Forhandlingsfællesskabet en fælleserklæring om, at kommunalt ansatte kunne udlånes til andre opgaver. Den mulighed udløb 31. august.

Hvem skal afgøre, hvilke børn fra 5. klasse op opefter, der er i udsatte positioner, og dermed har lov til at komme i klubtilbud under nedlukningen?
Det kan både være forældregenereret, altså på baggrund af henvendelser fra forældre om deres barns trivsel, og det kan være en vurdering blandt pædagoger og leder i det enkelte klubtilbud.