Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og De Radikale har indgået en politisk aftale om dagtilbudsreform. De centrale pædagogiske elementer er en styrket pædagogisk læreplan og et nationalt pædagogisk grundlag. Her på siden har vi samlet alt, der er værd at vide om reformen.

Opdateret d. 7. oktober 2020

Ny dagtilbudslov

Børne- og Socialminister Mai Mercado har fremsat forslag til ny dagtilbudslov. Lovforslaget bygger på den politiske aftale ”Stærke dagtilbud.” BUPL har afgivet høringssvar til lovforslaget.

Læs lovforslaget (pdf)

Læs regeringens politiske aftale (pdf)

Regeringens dagtilbudsudspil april 2017

Børneministeren fremlagde 27. april 2017 regeringens udspil til en dagtilbudsreform.

Sociale normeringer

I udspillet lagde regeringen op til at afsætte 83 millioner kroner til sociale normeringer fra 2019 og fremefter, og pengene skal gå til uddannet personale i de 100 institutioner i Danmark, der har flest udsatte børn

Baggrunden for en styrket pædagogisk læreplan

En gruppe af eksperter og praktikere – den såkaldte mastergruppe – har foreslået et pædagogisk grundlag for et fælles fundament for børns læring og udvikling i dagtilbud. Her er børnenes perspektiver og ret til leg centralt.

Gruppen kom også kommet med forslag til reviderede læreplanstemaer, brede læringsmål og forslag til, hvordan man kan sikre gode læringsmiljøer i dagtilbuddene.

Se Master for en styrket pædagogisk læreplan