Ledelse i dagtilbud har kæmpestor betydning for, om børn opnår den udvikling, læring og trivsel, de har brug for. Derfor skal daginstitutionernes ledere zoome ind på børnenes udbytte af aktiviteterne, mener lektor Margrethe Andersen.

Opdateret d. 3. oktober 2018

Af: Malene Mølgaard, journalist

Det er det på tide at skifte fokus fra aktiviteter i institutionen til fokus på barnets udbytte.
»Lederne skal være optagede af, hvad børnene får ud af at være i institutionen. For ledelse er den enkeltstående faktor, der har størst indflydelse på en organisations løsning af kerneopgaven,« siger Margrethe Andersen, der er lektor og chefkonsulent på Københavns Professionshøjskoles videreuddannelse, Afdeling for Ledelse, organisation og forvaltning.

Hun omtaler sig selv som rejsende i ’det børnecentrerede perspektiv i dagtilbudsledelse’ og er stærkt inspireret af den newzealandske forsker Viviane Robinson fra University of Auckland, der har påvist, at skoleelever får en mere lige adgang til læring og bliver dygtigere, når skoleledere sætter elevernes læringsudbytte i centrum for ledelsesopgaven.

Lær børn at lære

Ifølge Margrethe Andersen har dagtilbudsledelse længe haft fokus på at styre på input i form af pædagogiske aktiviteter. Men hvis børnene skal mestre livet lige nu og være klar til det næste, så er lederne nødt til at være dybt optaget af børnenes udbytte i vuggestue og børnehave.

»Det nye er, at vi skal se på, hvad barnet har behov for at lære i stedet for, hvad pædagogerne har lyst til eller byder ind med alene på baggrund af aktivitetstraditionen i faget,« siger Margrethe Andersen og forklarer, at i den hastige udvikling af videnssamfundet og globaliseringen er det umuligt at forudsige præcist, hvad børn skal lære – bortset fra det at lære og at kommunikere.

»Kommunikation, sprog, sociale kompetencer, samarbejde, at være i en flok og kunne sætte ord på følelser – dét er kravene til mennesket i dag. Derfor er det et must at få gang i den sproglige udvikling tidligt hos børn på 0-6 år,« siger hun og henviser til den amerikanske økonom og nobelpristager James Heckman, der har dokumenteret, at det er en langt bedre forretning at investere i helt små børns udvikling end at vente, til de kommer i skole.

»Nu er vi der, hvor vi kan se, at det, som børn kan mestre i deres første leveår, får betydning resten af deres liv. Vi har også de senere år fået hjerneforskning, som understøtter os i, at børnenes sprogtilegnelsesvindue på modersmålet lukker til i en tidlig alder. Så var der noget, de ikke fik med i vuggestuen, er det faktisk svært at få det i børnehaven,« siger hun og nikker alvorligt.
»Så vi skal vende fokus om fra aktivitet til udbytte.«

Ændret ledelsesopgave

Det nye perspektiv betyder, at ledelsesopgaven i dagtilbud bliver voldsomt meget anderledes, når lederen i høj grad skal lede strategiske læreprocesser og institutionens læringsmiljøer ud fra, hvad børnene har behov for.

»Noget af det vigtigste i lederopgaven bliver at sørge for at have de rigtige ansat. Lederen skal have styr på, hvad personalet kan, og hvad de er i gang med at lære. Og så skal lederen sørge for at matche de børn, der har behov for noget, med de voksne, der kan give dem det,« siger Margrethe Andersen.

For at finde ud af, hvad hvert enkelt barn har behov for, er det ifølge Margrethe Andersens en vigtig ledelsesopgave at indsamle data og organisere arbejdet, så det optimerer børnenes mulighed for udbytte.

»Samtidig skal lederen mestre at skabe en evaluering, hvor barnets udbytte kan relateres sig til det læringsmiljø, som pædagogerne har skabt. Derfor er evaluering en helt central lederopgave,« siger Margrethe Andersen og påpeger:
»Der er jo forskning på det her. Gå nu i gang med at bruge den!«