Undersøgelse, der sætter fokus på daginstitutionernes betydning for social arv, er foretaget på Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) og støttet af BUPL.

Opdateret d. 22. februar 2018

Denne rapport redegør for en spørgeskemaundersøgelse om daginstitutioners aktuelle arbejde med problemstillinger vedrørende børn præget af en negativ social arv.

Konklusionerne er:

  • At de kommunale arbejdsgivere pålægger institutionerne stadig flere arbejdsopgaver uden at tilsvarende ressourcer følger med.
  • At de ansatte har en mangelfuld viden om truede børns behov, og at der er barrierer i form af strukturelle forhold og mangel på tværfagligt samarbejde.