10 års målrettet ergonomisk indsats tæt koblet til den pædagogiske kerneopgave har givet et markant fald i antallet af arbejdsskader i Odense Kommunes daginstitutioner. Arbejdsmiljørådet nominerer Odense Kommune Dagtilbud til årets Arbejdsmiljøpris.

Udgivet d. 1. april 2019

Af: Nanna Schacht, Kommunikationskonsulent

80 løft af børn om ugen pr. medarbejder og 600 klik med trykknapper og barnevognsseler. Det var hverdag for pædagogerne i Odense Kommune i 2009 – og en del af årsagen til slidgigt og dårlig ryg hos alt for mange medarbejdere. I dag er antallet af løft halveret, og klikkene skåret ned med to tredjedele – for bare at nævne nogle af resultaterne – ligesom det samlede antal arbejdsskader er faldet. Det hele takket være en fokuseret arbejdsmiljøindsats, der kombinerer ergonomisk viden med pædagogisk faglighed.

Ergonomivejleder i hver institution

Hver arbejdsplads på dagtilbudsområdet i Odense Kommune har nu mindst én ergonomivejleder – en medarbejder, der på en 3-dags uddannelse har lært om anatomi, fysiologi og ergonomi, og hvordan det kan integreres med børns motoriske udvikling og selvhjulpenhed. Formålet er at bevare fokus på den pædagogiske opgave og samtidig skåne kroppen og undgå arbejdsskader.

Der følges løbende op med temadage, hvor ergonomivejlederne får nye redskaber og inspiration. Derudover er der investeret i ny indretning efter behov, bl.a. med pusleborde, børnene selv kan kravle op på, og opbevaring i børnehøjde til legetøj og legepladsens køretøjer.

– Vi mærker effekten af indsatsen på daglig basis, siger Marianne Carlsen, fælles arbejdsmiljørepræsentant i Odense for BUPL Fyn. Der snakkes mere ergonomi på arbejdspladserne, og bevidstheden om nedslidning stiger. Indsatsen har også givet anledning til, at arbejdsmiljørepræsentanterne reflekterer over og udvikler deres rolle – for eksempel ved at træde endnu mere i karakter og sætte deres viden i spil ved at hjælpe, guide og vejlede deres kolleger.

Arbejdsmiljørådet: Inspirerende og ambitiøs indsats i Odenses dagtilbud

Netop arbejdsmiljørepræsentanternes rolle med at sikre bedre arbejdsmiljø på arbejdspladserne er der særligt fokus på i 2019, som FH har udnævnt til Arbejdsmiljørepræsentanternes år – AMR2019.

Formand for Arbejdsmiljørådet, Cristina Lage, er imponeret over indsatsen i Odense, som hun kalder både inspirerende og ambitiøs:

– Her har man integreret ergonomien i det daglige, så det gode arbejdsmiljø er tæt koblet til kerneopgaven, nemlig det pædagogiske arbejde med børnene. Det tror jeg er et godt udgangspunkt for at skabe vedvarende forandring, siger hun.

Arbejdsmiljørådet kårer vinderne den 8. april.