Hen over sommeren er delta-varianten blevet den dominerende coronatrussel i Danmark. Smitteniveauet er dog fortsat stabilt, og pædagoger i både dagtilbud og skoler vender tilbage til en nogenlunde normal hverdag hvad angår coronaretningslinjer.

Opdateret d. 3. august 2021

Af: Jesper Nørby, journalist

Ferien er for de fleste pædagogers vedkommende slut, og hen over sommeren er delta-varianten som forventet blevet den dominerende coronavariant i Danmark. Smitteniveauet er dog forholdsvist stabilt.

Pædagogerne vender tilbage til arbejdspladser, hvor corona-retningslinjerne fra midten af juni fortsat er gældende. Det betyder en så godt som normal hverdag, hvor forældrene må aflevere børnene indenfor, og hvor børnene må lege med de kammerater, de vil uden skelen til opdeling eller gruppestørrelser.

De nyeste retningslinjer for daginstitutioner og grundskoler, heriblandt SFO’er og klubtilbud, kan findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Fortsat ret til visir og krav til rengøring

Corona-hverdagen trækker dog stadig enkelte spor. Retningslinjerne understreger, at pædagoger fortsat har ret til at bruge visir, og rengøringen i både skoler og dagtilbud skal stadig følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

For dagtilbud gælder også, at kontaktpunkter og legetøj skal rengøres som hidtil – og det legetøj, der ikke kan gøres rent, skal stadig være pakket væk.

BUPL understreger, at det på den baggrund fortsat er nødvendigt, at der indhentes hjælp til rengøring udefra, da den ekstra rengøring ikke er en pædagogisk opgave.

Anbefaler to test om ugen

En del af de yngre pædagoger er fortsat ikke færdigvaccinerede, og sundhedsmyndighederne anbefaler stadig, at ansatte i skoler og dagtilbud lader sig coronateste to gange om ugen.

På grundskoleområdet skal kommunerne ligesom før sommerferien stille tilstrækkelig lokal testkapacitet til rådighed enten på eller i umiddelbar nærhed af skolerne. Dette gælder også for fri- og privatskoler.

Delta-smitte kan stige: BUPL holder øje

Statens Serum Institut vurderer fortsat, at de eksisterende coronavacciner giver god dækning mod delta-varianten så længe, man er færdigvaccineret.

Alligevel vurderer Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, at coronasmitten kommer til at stige hen over efteråret:

“Det kan ikke være anderledes, når vaccinerne ikke er 100 procent sikre, og ikke alle er vaccineret,” siger han til TV2.

BUPL følger udviklingen og har løbende kontakt med både sundhedsmyndighederne og Børne- og Undervisningsministeriet. Når der er væsentligt nyt, vil du kunne læse mere på BUPL.dk og i vores nyhedsbrev.