Børn i daginstitutioner, på skoler og i fritidstilbud skal ikke længere sendes hjem, når de er nær kontakt til en COVID-19-smittet. I stedet anbefales de at blive testet. BUPL glæder sig over udsigten til større normalitet for børnene, men økonomi til rengøring bliver vigtigt som aldrig før, lyder det.

Opdateret d. 8. september 2021

Af: Trine Vinther Larsen og Jesper Nørby, Journalister

Klub-, klasse- og stuekammerater skal ikke længere hjemsendes fra institution, hvis de er nær kontakt til en COVID-19-smittet. Det fremgår af en ny lempelse af coronareglerne, som Sundhedsstyrelsen i dag den 6. september 2021 har udsendt.

Fremover er det kun den smittede elev eller stuekammerat selv, der skal gå i isolation. Børn, som er nære kontakter, anbefales i stedet at blive testet, og så længe de ikke udviser symptomer eller er testet positive, kan de blive i daginstitution, i skole og i deres fritidstilbud, oplyser styrelsen.

Udsigten til en mere normal hverdag for børn og pædagoger glæder BUPL.

»Alt, der bevæger sig hen imod en normalisering for børn og unge, er godt. Hjemsendelserne har givet mange afbrydelser i børnenes hverdag, og både små og store trænger til en velkendt hverdag, hvor de kan lege og være sammen med dem, de vil, uden hele tiden at opleve halve og hele stuer blive sendt hjem,« siger næstformand Birgitte Conradsen.

Stadig en stor opgave

En hovedændring med lempelsen er, at Danmark nu går fra isolations- til udpræget teststrategi.

Og det vil stadig være skole- og institutionsledernes opgave at foretage den nødvendige smitteopsporing og anbefale, at nærkontakter blandt personale, børn og forældre bliver testet. Først med en test så hurtigt som muligt, og dernæst igen med pcr-test på 4. og 6. dagen efter den sidste nære kontakt med den smittede. Børn under tre år behøver ikke at blive testet.

Hvis et barn er nærkontakt i forbindelse med husstandsmitte anbefales det dog fortsat, at barnet bliver hjemme fra daginstitution og skole og følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ‘Opsporing og håndtering af nære kontakter’.

»Det er stadig en stor opgave, vi står med ude i institutionerne. Vi hører fra vores fagforeninger lokalt, at lederne er meget pressede, og selvom der nu lempes på hjemsendelser i forbindelse med nærkontakt i børnenes institutioner, så skal der stadig smitteopspores og meldes ud til forældre og personale,« siger Birgitte Conradsen.

Husk rengøringen

Selv om ledere melder ud og anbefaler test ved nærkontakt med en smittet, er test dog ikke noget krav. Og udviser man som nær kontakt ingen symptomer, må man som barn gerne komme i institution, og som pædagog skal man fortsat møde på job.

BUPL opfordrer til, at man benytter sig af testmulighederne, og Birgitte Conradsen fremhæver også, hvor vigtigt det er, at kommunerne fortsat sikrer midler til den nødvendige rengøring og god hygiejne på de pædagogiske arbejdspladser.

»Der må ikke blive slækket på rengøringen, tværtimod. Når man skruer ned for hjemsendelser, skal der skrues op for rengøringen i institutionerne. Der er afsat puljemidler til både ekstra rengøring og til test, så vi vil holde kommunerne fast på, at midlerne også går til netop det,« siger Birgitte Conradsen.

Ingen automatiske nedlukninger

Lempelsen for hjemsendelser kommer i kølvandet på, at regeringen allerede per 1. september 2021 afskaffede de automatiske nedlukninger af sogne med høj coronasmitte.

I stedet opfordres daginstitutioner i hårdt ramte lokalområder til at lade aflevering og afhentning af børn foregå udendørs samt til at undgå blanding af børnegrupper på tværs af stuer.

Grundskoler og SFO’er i områder med høj smitte opfordres fremover til at organisere undervisning samt aktiviteter i SFO og fritidstilbud i faste grupper af børn og personale, eksempelvis børnenes stamklasser.

Selvom det er slut med automatiske nedlukninger, kan Styrelsen for Patientsikkerhed dog stadig give påbud til kommuner om blandt andet lukning af skoler ved høj smitte.

Glad minister

Med den seneste lempelse håber undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at de færre hjemsendelser vil betyde færre forstyrrelser i børnenes skolegang og familiernes liv:

»Der er ingen tvivl om, at det, at man bliver hjemsendt, når en enkelt elev er smittet, selvfølgelig har konsekvenser for skolegangen, og for familierne er det mægtigt indgribende. Derfor er jeg meget glad for Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer,« siger hun til Ritzau.

Med de nye retningslinjer skal symptomfrie børn, der er nære kontakter til en smittet i institutionen, ikke nødvendigvis hentes straks og ikke afbryde deres dag eller aktivitet, men blot testes hurtigst muligt.

Ifølge ministeren træder de nye anbefalinger i kraft »hurtigst muligt«, da der blandt andet skal etableres eller genetableres mulighed for hurtigtest på skolerne.

Det skal du vide om de nye retningslinjer

Hvis barnet/eleven hverken er færdigvaccineret eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder, skal barnet:

  • testes hurtigst muligt. Det kan enten være en pcr-test eller en hurtigtest.
  • pcr-testes på henholdsvis 4. og 6. dagen efter sidste nære kontakt til den smittede person.

Børn/elever kan komme i skole og i dagtilbud i perioden, hvor de bliver testet, hvis de ikke har symptomer på COVID-19. Ved positivt svar på testen skal barnet/eleven straks i isolation.

Hvis barnet/eleven enten er tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder eller færdigvaccineret (12 år og derover) skal det:

  • testes med pcr-test på henholdsvis 4. og 6. dagen efter sidste nære kontakt til den smittede person.

Børn/elever må gerne komme i skole eller i dagtilbud i perioden, hvor de bliver testet, hvis de ikke har symptomer på COVID-19. Ved positivt svar på testen skal barnet/eleven straks i isolation.

Hvis barnet er under tre år må det gerne komme i dagtilbud selvom de er nære kontakter, hvis de ikke har symptomer på COVID-19. De anbefales ikke test som nære kontakter med mindre, de har symptomer på COVID-19.

For råd og vejledning omkring nære kontakter kan du ringe til Coronaopsporing (under Styrelsen for Patientsikkerhed) på telefon: 3232 0511.

Kilde: Sundhedsstyrelsen.dk

Bliv fuldt opdateret her

Læs meget mere om opsporing og håndtering af nære kontakter i børnenes skoler, dag-og fritidsinstitutioner i Sundhedsstyrelsens opdaterede ‘Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og i dagtilbud mv.’. fra 6. september 2021.