Knap hver tredje dagtilbudsleder svarer i ny undersøgelse, at de har bedt forældre holde raske børn hjemme eller hente tidligere for at afhjælpe coronasituationen. FOLA og BUPL kalder på politisk handling.

Udgivet d. 14. januar 2022

Af: Mikkel Prytz og Jesper Nørby (journalister), Modelfoto: Colourbox

Kan I holde jeres raske børn hjemme eller hente dem tidligere? Sådan har knap hver tredje dagtilbudsleder spurgt forældrene i løbet af den seneste måned i et forsøg på at sikre den nødvendige pædagogiske kvalitet i en presset coronatid.

Det viser en ny undersøgelse, som BUPL har foretaget blandt godt 1.000 ledere. En leder fortæller eksempelvis:

’Jeg må opfordre forældre til at holde deres barn hjemme eller give tidspunkter for, hvornår barnet kommer, så ressourcerne kan koncentreres omkring største belægning af børn.’

Andre ledere har ikke spurgt forældrene direkte, men appellerer i stedet til forældrene ved at give beretninger om, hvordan hverdagen ser ud for børnene, når der er stort fravær blandt pædagogerne på grund af corona.

’Jeg har dagligt skrevet en status på personalesituationen, så forældrene har været klar over, hvad de afleverede deres børn til næste dag. Det har gjort, at forældrene har været gode til at vurdere selv, om de ville aflevere deres børn eller finde andre løsninger,’ fortæller en leder i undersøgelsen.

FOLA: Lorten skubbes nedad

Formand for Forældrenes Landsorganisation (FOLA) Signe Nielsen har hørt flere eksempler på, at dagtilbud beder forældre om at holde børn hjemme, især i hovedstaden og Aarhus. At det er knap hver tredje leder, der har kontaktet forældrene med en bøn om at hjælpe til med løse coronaudfordringerne, synes hun dog er ’rigtig mange’.

”Det er en lort, der starter oppe i systemet og bliver skubbet nedad, fordi man ikke har været gode nok til at forebygge den situation, vi står i denne vinter, hvor vi både er udfordret af corona og andre af sæsonens smitsomme sygdomme,” siger Signe Nielsen.

”En ting er, at vi ikke har fået det nødvendige personale og vikarer, men hvorfor har der fra politisk hold ikke været fokus på at give løn til forældre, der holder børn hjemme? Eller på at give ekstra ressourcer til at holde børnene i små grupper, så de ikke bliver blandet i ydertimerne morgen og eftermiddag? Der har været masser af tegn og advarsler på, at denne situation ville komme, som man ikke har reageret på,” mener Signe Nielsen.

Forældre: Giv os besked

Hun understreger, at forældreorganisationen faktisk foretrækker, at lederne beder om hjælp til at få hverdagen til at fungere, hvis alternativet er, at den enkelte børnehave eller vuggestue bryder sammen under presset. Samtidig håber hun, at myndighederne vil give dagtilbud større mulighed for at tilpasse åbningstider og antallet af børn til personalet.

”Jeg tror, de fleste forældre er med på at skære i åbningstiden og kalde resten af tiden for nødpasning. Vi ville ikke være begejstrede for det, men vi vil hellere vide, at vi har fire-fem timers effektiv arbejdstid, end holde vores børn hjemme,” siger hun.

Elisa Rimpler: Ledere i urimeligt krydspres

Ifølge Elisa Rimpler, formand for BUPL, er det udtryk for en desperat situation, når en dagtilbudsleder må opfordre forældre til at holde børn hjemme eller hente dem tidligt.

”Som leder er du forpligtet til at varetage børnenes tarv, men du er også ansvarlig for dine medarbejderes arbejdsmiljø. Det er uforeneligt med den virkelighed, de står i nu, og det er en forfærdelig situation og et urimeligt krydspres at sætte lederne i,” mener Elisa Rimpler.

”Det er vigtigt, at lederne i den situation tænker på børnene og personalet og gør det, der skal til for at klare opgaven. Og det skal de gøre i stærk dialog med forvaltningen og ledelsen i kommunen, for det er dem, der i sidste ende må tage ansvar for situationen i dagtilbuddet,” siger Elisa Rimpler.

‘Vi har brug for hjælp’

Elisa Rimpler understreger, at daginstitutionerne bør have et lokalt handlerum, og at situationen kalder på muligheden for at planlægge en uge eller to frem i tiden.

”En coronasygemelding varer som regel en uge eller mere, og når der er mange sygemeldinger i en institution, er det vigtigt, at det resterende personale ikke oplever hver dag som en krisesituation. Det har vi brug for hjælp til fra kommunen og kommunalpolitikerne,” siger Elisa Rimpler, som bakkes op af Eva Munck Immertreu, formand for Lederforeningen i BUPL:

”Det duer ikke, at forældre og institutioner bliver spillet ud mod hinanden, heller ikke selvom forældrene udviser stor forståelse. Vi er nødt til at have det udgangspunkt, at hvis forældre afleverer børn, så er det, fordi de har et behov for at få deres børn passet. Den tillid og det samarbejde skal vi sørge for at bevare, selvom vi står i en akut situation, hvor ualmindeligt mange pædagoger er smittet. Det kræver, at forvaltningerne har tæt kontakt med de enkelte institutioner og står klar til at hjælpe og gå i dialog med forældre og andre parter.”

Læs også: Ni ud af ti ledere om akut corona-krise: Lad os lukke stuer eller forkorte åbningstid

 

BUPL: Ingen må stå alene med ansvaret

Det er vigtigt, at den enkelte leder eller pædagog ikke står alene i en vanskelig situation på grund af coronarelateret sygefravær. Det mener BUPL, som opfordrer til at bruge de tillidsvalgte kolleger:

Tillidsrepræsentanten kan kontakte den lokale fællestillidsrepræsentant eller fagforening, som kan hjælpe med dialogen med kommunen.

Arbejdsmiljørepræsentanten kan i samarbejde med lederen registrere og anmelde til Arbejdstilsynet, når der opstår kritiske situationer i forhold til arbejdsmiljøet. Selvom coronapandemien er en usædvanlig situation, som vi forhåbentlig ikke kommer til at stå i igen, er det vigtigt at dokumentere, hvis det ikke er sikkerhedsmæssigt eller sundhedsmæssigt forsvarligt at gå på arbejde. Det kan nemlig få stor betydning for arbejdsmiljøet på både kort og langt sigt.