Coronafraværet blandt pædagoger eksploderer i mange institutioner. Den alvorlige situation får BUPL-formand Elisa Rimpler til at efterlyse muligheder for at skære i åbningstid eller børnetal helt lokalt.

Opdateret d. 11. januar 2022

Af: Mikkel Prytz (journalist), Modelfoto: Colourbox

Coronasmitten giver alvorlige udfordringer i mange daginstitutioner. Det viser tal fra Kommunernes Landsforening (KL), som dokumenterer, at sygefraværet blandt det pædagogiske personale i dagtilbud er så højt i knap 200 institutioner, at mere end hver tredje medarbejder er hjemme – uden at institutionen har mulighed for at erstatte med vikar eller overflytning af personale.

Fraværet blev målt i dagene 3. til 5. januar og dækker både over sygdom, hjemsendelse til test, isolation på grund af nærkontakt og lignende. I alt var det 14 procent af det pædagogiske personale, der ikke kunne møde på arbejde, hvilket ifølge Elisa Rimpler, formand for BUPL, efterlader pædagoger og ledere i en desperat situation lige nu.

”Sygemeldinger og personale hjemsendt i isolation efterlader få kolleger tilbage med urimeligt mange børn, fordi det er umuligt at skaffe vikarer. Det sætter både børnenes trivsel og tryghed og pædagogernes arbejdsmiljø over styr,” siger hun.

Læs også: Corona: Hurtig revaccination kan lette presset på pædagogers arbejdsmiljø

Pædagoger i opråb: Ingen lytter til os

Den desperate situation får mange pædagoger til at råbe op på de sociale medier:

“Ingen lytter eller tager det seriøst. Desværre. Vores fag har ingen plads i pandemien – vi er uundværlige, men der bliver ikke lyttet,” skriver en pædagog på Facebook eksempelvis, mens en anden pointerer:

“Det er ikke et spørgsmål om hvis man bliver smittet, men når man bliver.”

 

Toget kører videre uden fører

Elisa Rimpler efterlyser, at institutionerne får muligheden for at skære i åbningstiderne eller reducere antallet af børn, når fraværet blandt pædagogerne er højt, så det bliver pædagogisk forsvarligt at holde åbent i dagtilbuddet.

”Når togføreren er syg, aflyser man toget, men i institutionerne bliver vi lige nu bedt om at køre videre uden fører. De smitteramte institutioner kan intet andet gøre end at forlade sig på i forvejen pressede forældres mulighed for at holde børnene hjemme,” siger BUPL-formanden og opfordrer til politisk handling:

”Politikerne er nødt til at tage ansvar for den akutte situation i stedet for at skubbe problemet videre til forældre og ledere.”

 

Se på virkeligheden

Konkret beder Elisa Rimpler om, at det på lokalt plan, i den enkelte institution, bliver muligt at tilsidesætte pasningsgarantien, som ellers forpligter kommunerne til at sørge for dagtilbud til alle børn i målgruppen.

”Hvis personalet er lagt ned med corona mandag, er de det nok ugen ud. Det har institutionerne brug for at kunne planlægge ud fra, så både børn, forældre og pædagoger kan være trygge ved, at det bare hænger nogenlunde samme. Som det er i dag, kan de hverken tilpasse åbningstid eller antal børn til virkeligheden, når smitten blandt personalet er løbet løbsk,” mener hun.

KL’s undersøgelse bygger på svar fra 73 kommuner.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har tidligere afvist at give institutionerne mulighed for at dimensionere, så antallet af børn passer til antallet af medarbejdere. Læs artiklen