Får jeg erstatningsferie, hvis jeg bliver smittet? Kan vi kræve, at forældre bærer mundbind? Og må vi lukke ved mange sygemeldinger? Vi har samlet svar på 10 af pædagogernes mest presserende spørgsmål op til juleferien. Seneste nyt er, at forældre skal bære mundbind, og pædagoger har ret til visir. Og fra 5. januar 2022 udvides mulighederne for selvtest.

Opdateret d. 21. december 2021

Af: Jesper Nørby og Trine Vinther Larsen, Journalister

Hvordan er det nu med krav til forældrene om mundbind? og hvad nu hvis jeg bliver syg med covid i min ferie?

Den tårnhøje coronasmitte i dagene op til juleferien har medført en lang række spørgsmål fra pædagoger til BUPL

Vi har her samlet svar på 10 af de oftest stillede spørgsmål:

Vi er hårdt presset af sygemeldinger og mangel på vikarer. Må vi lukke daginstitutionen eller dimensionere – altså begrænse antallet af børn, som kan komme?

Nej, kun Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) kan udstede påbud med restriktioner, herunder hel eller delvis lukning af dagtilbud, skoler og andre institutioner. I øjeblikket giver STPS kun påbud, hvis det vurderes, at smitten er ude af kontrol i den pågældende institution. Ved påbud fra STPS skal kommunerne etablere nødpasning.

I op til tre dage efter et påbud fra STPS er der mulighed for at dimensionere i det omfang, det er nødvendigt. Det er ikke muligt at dimensionere dagtilbud eller andre institutioner i anden sammenhæng.

Vi modtager syge og halvsløje børn. Kan vi afvise at tage imod dem?

Ja, det kan I godt. Børn, som udviser sygdomssymptomer skal – ligesom under normale omstændigheder – ikke komme i daginstitution. Sundhedsstyrelsen har lavet en pjece om det til forældre, som kan ses her og en vejledning om børn og corona som kan ses her.

Læs også: Syge børn presser daginstitutioner: Det skal stoppe nu

Vi modtager børn, som har coronasmitte i husstanden. Kan vi afvise at tage imod dem?

Retningslinjerne for opsporing og håndtering af nære kontakter er den 20. december 2021 revideret for at tage højde for det høje smittetal og udbredt smitte med Omikron-varianten.

Fremover defineres nære kontakter kun som de børn og voksne, der er udsat for smitte i hjemmet. De anbefales at gå i selvisolation og blive testet på dag 1, 4 og 6, mens andre ‘øvrige kontakter’, der er udsat for smitte uden for hjemmet (herunder fx børn og pædagoger på stuen og lignende), fortsat anbefales at blive testet, men ikke at gå i selvisolation, så længe de ikke udviser symptomer. Og børn under tre år anbefales fortsat ikke test, hvis de er symptomfrie.

Har barnet, som er nærkontakt, været smittet inden for de seneste 12 uger, og er uden symptomer, anbefales hverken test eller selvisolation.

Isolation som symptomfri nærkontakt ved husstandsmitte kan ophæves ved negativ PCR-test på 4. dagen.

Da alt fortsat er anbefalinger, kan I fortsat kun kraftigt opfordre forældrene til, at anbefalingerne følges, men I kan altså ikke afvise børn, som ikke udviser sygdomssymptomer. Heller ikke selvom der er smitte i hustanden.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger for nærkontakter her. og uddybende her. Og følg også med i opdateringer i ‘Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og i dagtilbud.

Må jeg bære mundbind på jobbet for at beskytte mig selv og andre? Og kan vi kræve, at forældre bærer mundbind?

For pædagogisk personale skelnes der mellem brug af visir og mundbind. Personalet har ikke ret til at bære mundbind, fordi mundbind gør, at børnene ikke kan se og forstå personalets mimik. Personalet i dagtilbud, grundskoler, SFO, fritidshjem, klubtilbud og så videre har dog ret til at anvende visir, hvis de ønsker det.

Ja, I kan kræve, at forældre bærer mundbind. Gældende fra den 19. december 2021 er der nu igen indført krav om mundbind eller visir for forældre og besøgende i dagtilbud og på grundskoler m.v.

Dertil kommer, at kommuner landet over nu opfordres til at følge de nationale og smittenedbringende tiltag ved høj smitte, og for daginstitutioner betyder det blandt andet en generel anbefaling om at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs.

Læs mere om mundbind og andre nye tiltag i artiklen Nye Corona-restriktioner i daginstitutioner og skoler: Forældre skal bære mundbind

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg oplever uholdbare situationer som alenetid med store børnegrupper, eller at vores arbejdsmiljø bliver for presset?

Hvis du står med sådanne problemer, bør du hurtigst muligt kontakte din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant. De kan hurtigt tage medarbejdernes bekymringer videre enten til jeres leder, i MED-systemet eller til BUPL lokalt.

Har jeg ret til erstatningsferie, hvis jeg får COVID-19 inden jeg går på juleferie?

Ja. Hvis du bliver syg før din ferie begynder, har du ret til at få ferien udskudt. Bagefter kan din arbejdsgiver sammen med dig fastsætte, hvornår du skal afholde din erstatningsferie. Læs mere her.

Husk desuden, at pædagoger, som mener, de er blevet smittet med COVID-19 på jobbet, bør kontakte BUPL’s arbejdsskadeteam.

Har jeg ret til erstatningsferie, hvis jeg får COVID-19 i juleferien?

En pædagog, som bliver syg under ferien, har mod lægelig dokumentation ret til erstatningsferie efter i alt 5 sygedage under ferie i samme ferieår. Læs mere her.

Der er dog den undtagelse, at hvis du har fået COVID-19 på en rejse til et land, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til, kan din arbejdsgiver gøre gældende, at der er tale om selvforskyldt sygdom. I så fald har du ikke ret til løn eller erstatningsferie i sygdomsperioden.

Det vil være vanskeligt for arbejdsgiver at bevise, at du er blevet smittet på rejsen, men under alle omstændigheder skal du være opmærksom på Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Pædagoger får mulighed for selvtest 5. januar 2022. Men er selvtest gyldigt i coronapas?

Selvtest kan være med til at modvirke utryghed og uvished om, hvorvidt man er smittet. Fra 5. januar 2022 udvides muligheden for at få gratis selvtestkit med hjem til alle medarbejdere, både vaccinerede og ikke-vaccinerede. Resultater fra selvtest er dog ikke gyldige i coronapas.

Nye retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet opfordrer desuden til, at ansatte i dagtilbud samt ansatte på grundskoler, samt alle skoleelever fra og med 1. klasse fra 5. januar 2022 lader sig teste to gange om ugen. Opfordringen gælder også vaccinerede og tidligere smittede. Læs mere her.

Læs også Grønt lys til at bruge ekstra penge og farvel til testkøen

Kan min leder kræve coronapas for, at jeg kan møde på arbejde?

Din leder kan kræve, at du viser gyldigt coronapas så længe, covid-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Men det er et krav, at din leder forinden skriftligt har informeret dig om, at du vil blive pålagt at fremvise coronapas og begrundelsen herfor. Det vil være en gyldig begrundelse, at COVID-19 er en samfundskritisk sygdom.

Hvor kan jeg finde de seneste retningslinjer og svar på mine corona-relaterede spørgsmål?

BUPL har samlet svar på en række ofte stillede spørgsmål relateret til COVID-19 og pædagogers arbejde og ansættelsesforhold. Her er også link til de seneste retningslinjer. Hvis du ikke finder svar på netop dit spørgsmål, kan du kontakte din lokale BUPL-fagforening og eventuelt din arbejdsgiver.

QA vil løbende blive opdateret. Artiklen er opdateret den 21. december 2021.