Som leder jonglerer du lige nu med en masse ubekendte, mens du skal sikre børns, medarbejderes og forældres sundhed og tryghed. Her får du chefpsykolog Louise Dinesens guide til, hvordan du holder fast i dig selv og dine medarbejdere under de voldsomme forandringer.

Opdateret d. 16. september 2020

Af: Julie Ring-Hansen Holt, Journalist

I øjeblikket oplever du som leder ikke bare én stor forandring, men en masse løbende forandringer, der viser sig i forskellige former. Det er umuligt at spå om, hvornår tingenes tilstand igen er normaliseret. Og omgivelsernes forventningerne sættes ikke ned, fordi der en coronaepidemi.

Det betyder, at du efterhånden længe har bevæget dig med et dobbelthensyn – liv, menneskers sikkerhed og trivsel på den ene side og det at holde sammen på organisation på den anden.

»Den menneskelige hjerne er ikke designet til at klare varige forandringer af alvorlig karakter. Så det trusselsbillede, lederne oplever i øjeblikket, skaber et stort pres,« forklarer chefpsykolog i Hartmanns Louise Dinesen, der tidligere har arbejdet sammen med BUPL og været autoriseret arbejdsmiljørådgiver i det offentlige.

Det, der ifølge psykologen presser lederne mest lige nu, er ikke at have tid til at være nærværende ledere og til at give medarbejderne social og faglig støtte. Lederne har endnu flere svære samtaler og mere dialog med forældre end normalt.

Samtidig kan det være svært at indhente den sociale og faglige støtte til sig selv som leder.

»Med hensyn til den faglige indsats er det mit indtryk, at lederne strækker sig uhyre langt. Så det er vigtigt, der også bliver fyldt på,« siger Louise Dinesen, som her guider dig som leder til at få mere ro og overskud i en uforudsigelig tid.

1. Ret op på ubalancen

Belastningen, lederne oplever, opstår af ubalance mellem de ressourcer, de har til rådighed, og de krav, der bliver stillet fra alle sider. Lige nu er det svært at ændre på kravene i omgivelserne og de høje følelsesmæssige krav, hvor du skal rumme både andres og dine egne reaktioner på det, som sker i omverden. Derfor er du nødt til at forsøge at booste ressourcerne. Mange ledere er stadig ikke klar over, hvilken økonomisk ramme de opererer med, så min anbefaling er klart at træde sammen med tillidsvalgte og medarbejdere og sige:

»Vi har de her udfordringer. Hvad synes I er need to have og nice to have

Situationen er ny for alle, så giv dig tid til at trække anbefalinger ind fra medarbejdere, orientere dig og reflektere sammen med andre, så du ikke står alene med ansvaret. Det er selvfølgelig dine beslutninger, men træk så meget som muligt på den sociale og faglige støtte, du kan få.

2. Få tilført energi

Søg social støtte – den mere personlige støtte, som kan knytte sig til dilemmaer, svære samtaler, forskellige behov blandt medarbejdere mv. – i dit netværk af ledere eller kollektivt på arbejdspladsen eller hos en mentor.

Spørg dig selv, hvem der tilfører dig energi. Det er vigtigt for, at ubalancerne ikke bliver for store, og støtte er en helt afgørende beskyttende faktor, særligt under forandringer.

3. Tjek ind hos medarbejderne

Sæt fokus på medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø igennem regelmæssige tjek-ind, hvor I taler om, hvad der belaster og begejstrer. Man kan have et tema med og tale ind i de konkrete udfordringer. Det kan også handle om, hvad I skal gøre mere af, hvad I lykkedes med. Lige nu er det trættende, fordi coronaepidemien har varet længe, det har været dybt, og konteksten er trusselsaktiverende. Så det giver en løbende tryghed med hyppige tjek-ind, hvor der også kan foregå en forventningsafstemning.

Spørg fx til en skala fra 1 til 10: Hvor ligger I, og hvad kan vi gøre for at beskytte os her på arbejdspladsen? Det skaber ro, hvis man kan gøre det roligt og hyppigt.

4. Byg en iglo

Lav et kort over dit netværk, og afstem forventninger gennem hele organisationen. Brug ’iglo-modellen’ – individ, gruppe/stue, ledelse og organisation – og vurder fra niveau til niveau hvor hyppigt, der skal kommunikeres og forventningsafstemmes. Der bør ikke gå uger imellem en tjek-ind med ansatte lige nu. Hvis muligt, så gør det dagligt. Det er bedre kort og hyppigt end langt og sjældent. Det er godt med en ugentlig gruppekontakt og godt med information til alle – fx i form af en fast mandagsmail. Når du forventningsafstemmer med din omverden, beskytter du samtidig dig selv.

5. Lov ikke mere, end du kan holde

Være tydelig som leder, og lov ikke mere, end du kan holde. Fordi du formentlig oplever flere reaktioner i din omverden end ellers, kan du for at beskytte dig selv være opmærksom på balancen mellem overinvolvering og at bagatellisere/tale problemerne ned. Brug eventuelt de tillidsvalgte, hvis du er i tvivl om balancen mellem det at være nærværende og styrende.

6. Del meninger

For ledere af ledere er det vigtigt at oparbejde supervision, hvor I kan bruge hinanden til at vende det, I oplever. Det er vigtigt først at skabe et meningsrum. Derefter kan I bevæge jer over i et beslutningsrum, hvor I diskuterer, hvordan I løser udfordringerne.

Et vigtigt fokusområde er at arbejde med sprogbrug for at sikre, at man taler med hinanden og ikke om hinanden. I en krisesituation er det også vigtigt at blive enige om, hvordan I kommunikerer og ad hvilke kanaler.