Alles hverdag er påvirket af den nuværende corona-krise, og pædagogstuderende i praktik er ingen undtagelse. Men selvom de har mange ting til fælles, så ser deres hverdag lige nu noget forskellig ud.

Opdateret d. 3. april 2020

Af: Julie Fristed Hansen, Journalist, foto: Colourbox

Emil Amtoft er hjemme for at læse teori, lave teoretiske opgaver og skrive eksamensopgave, men han keder sig og er bekymret for det faglige udbytte af sin praktik. Sharon Voldby arbejder med virtuelt forløb hjemmefra. Og Anna Bang Nielsen arbejder hver dag i nødpasningen. En rundspørge blandt 50 af landets pædagogstuderende viser, at der er stor forskel på deres situation lige nu.

Mange er sendt hjem med beskeden om, at de kan læse teori og skrive på deres eksamensopgave, andre er sendt hjem virtuelle arbejdsopgaver eller planlægning, mens andre igen indgår som en del af nødpasningen. Kun blandt studerende i praktik indenfor special – og socialområdet er arbejdet mere eller mindre som hidtil. Enkelte får helt aflyst deres 1. praktik.

Faglig sekretær hos PLS, Anna Sofie Zaar Hastrup, fortæller, at de også oplever, at de studerendes hverdag påvirkes forskelligt i denne tid, men de samtidig oplever, at mange studerende er gode til at udnytte tiden derhjemme fornuftigt.

»Det er vores oplevelse, at det er lidt forskelligt, hvordan man gør det fra professionshøjskole til professionshøjskole, derfor er det klart, at der kommer forskellige svar i rundspørgen,« siger hun og tilføjer:

»Men det er min oplevelse, at de studerende generelt er gode til at bruge deres tid. De studerende, jeg har været i kontakt med, og som er hjemsendt fra praktik, er gode til at bruge tiden på praktikopgaven og få læst op på teori. Og jeg har også snakket med mange, som giver udtryk for, at deres praktiksted har været gode til at sende dem hjem med opgaver og være med til online møder eller udvikle noget virtuelt, de kan sende ud til forældrene og deres børn«

Læs teori og lav din opgave

Men selvom PLS oplever, at mange er gode til få fyldt dagen ud med forskelligt, fagligt relevant arbejde, så sidder der studerende rundt om i landet, som mangler opgaver at fylde dagen ud med.

En af dem er Emil Amtoft, som er i sin 2. praktik i en SFO. Han er blevet sendt hjem for at kan skrive praktikopgaven og læse teori.

»Jeg føler ikke, at jeg har nok at lave,« siger han og anslår, at han hver dag bruger omkring fire timer på fagligt relevant arbejde, og at han langsomt mister motivationen ved at sidde derhjemme.

Da Emil Amtoft blev sendt hjem, havde han stadig knap tre måneder tilbage af sin praktik. Hvis han ikke når at komme tilbage i praktik, frygter han, at hjemsendelsen påvirker fagligheden.

»Det er jo klart, at det forringer kvaliteten, at vi ikke kan være ude i praktik, for jeg føler, at jeg lærer bedst på den måde.«

Anna Sofie Zaar Hastrup anerkender, at pointen med praktikken netop er at omsætte teori til praksis, og at det derfor er et stort problem, at praktikken nu er mere teoretisk end praktisk.

»Nu må vi se, hvor meget de studerende skal ende med at undvære deres praktik. Men det er kun 57 procent af praktikken, man skal have deltaget i for at blive indstillet til eksamen, og det har langt de fleste opnået,« siger hun.

Til de studerende, som ikke føler, at de har nok for hånden, anbefaler Anna Sofie Zaar Hastrup derfor, at man ser den nuværende situation som en anledning til at prøve en ny praksis af, selvom det kan være svært.

»Vi ser mange studerende, der griber chancen for at prøve nye metoder og tiltag af – her er en mulighed for at dykke ned i den digitaliserede verden og pædagogik,« siger hun.

Hvis Emil Amtoft ikke har udsigt til at komme tilbage i praktik efter påske, vil han lære sig selv at spille guitar – noget han regner med at kunne bruge i sit fremtidige pædagogiske arbejde.

Pædagogik på afstand gælder også studerende

Der sidder dog også mange hjemsendte studerende, som får fyldt dagen ud med forskellige opgaver som skypemøder, planlægningsopgaver, refleksionsopgaver og arbejde med den styrkede læreplan. Enkelte er endda også blevet sendt hjem med muligheden for af prøve kræfter med den pædagogiske praksis virtuelt, ligesom vi de seneste uger har set uddannede pædagoger gøre, og som Anna Sofie Zaar Hastrup opfordrer de studerende til at se i retning efter.

En af dem er Sharon Voldby, som netop nu har fået et virtuelt danseforløb op at køre for 3.-4. klasserne på Sønderbroskolen i Aalborg, hvor hun er i sin 3. praktik.

»Det var min praktikvejleders forslag, og så greb jeg den. Jeg havde ikke selv overvejet, at man kunne gøre det på den måde, « siger hun og fortæller, at hun ikke føler, at det faglige udbytte af praktikken er udfordret, men blot forandret, da hun udover danseforløbet også kan arbejde på sit innovationsprojekt og sin praktikopgave.

»Jeg er ikke bekymret for mit faglige udbytte af praktikken. Jeg har noget at lave, og min vejleder har bakket mig op i, at jeg kan lave noget hjemmefra, « siger Sharon Voldby.

Den største bekymring for hende har været uvisheden om afviklingen af eksamen.

Studerende indgår også i nødpasning

Flere af de studerende, som er blevet sendt hjem, er i standby for nødpasningen, og derfor kan deres situation ændre sig i takt med, at tingene ændrer sig. Nogle studerende indgår allerede nu som en del af nødpasningen.

En af dem er Anna Bang Nielsen, som er i sin 2. praktik og er primærvoksen for en dreng, som skal køres ind og er derfor en del af personalet i nødpasningen.

Selvom Anna Bang Nielsen er en del af nødpasningen og har større mulighed for at reflektere over praksis, så er hun bekymret for den forstående eksamen.

»Jeg frygter lidt, om de forventer, at vi skal kunne det samme, som hvis vi havde været der i seks måneder,« siger hun.

Det siger de studerende

Børn&Unge har været i kontakt med 50 studerende, som lige nu er i praktik eller skulle i praktik, da Danmark lukkede ned. Kontakten har været gennem Facebook, Messenger, mail og telefon.

»…. Ellers så har vi egentligt ikke haft noget fagligt at skulle tage stilling til og efter min optik har vi haft for lidt at lave, så føler ikke jeg får noget ud af at være hjemme.«
Studerende sendt hjem, 1.praktik

»Det jeg har at lave herhjemme er at skrive min praktikopgave – Hvilket er møg svært, da jeg skulle have udført min planlagte aktivitet hver mandag her i marts, så jeg mangler en stor del af min opgave..«
Studerende sendt hjem, 3. Praktik

»Jeg er i min 3. praktik i et ungecenter & er sendt hjem, med opgave om at udvikle aktiviteter som kan laves hjemme, der bliver præsenteret på sociale medier til vores unge mennesker derude. «
Studerende sendt hjem, 3. praktik

»Jeg er i min 2. Praktik i en børnehave, og har været sendt hjem siden d. 12. Jeg læser dagligt litteratur som har tilknytning til mine videns og færdighedsmål og reflekterer over dette. Jeg har også været med til at diskutere og formulere den styrkede læreplan, samt ideer til nye tiltag.«
Studerende sendt hjem, 2. praktik

»Jeg er i 3. Praktik i et dagtilbud, og er med i nødpasning. De dage jeg ikke møder ind har jeg hjemmearbejde fra dagtilbuddet. Jeg får ingen vejledning og har desværre ikke samme mødedage som min vejleder. Jeg har absolut ikke tid til at tænke på eksamensopgave endnu.«
Studerende i nødpasning, 3. praktik