Hvis du har restferie eller afspadsering, kan du blive sendt hjem og holde op til fem dages fri. En aftale på det offentlige område skal sikre afvikling af afspadsering og ferie under corona-krisen.

Opdateret d. 27. marts 2020

Af: Steffen Hagemann, journalist

Har du restferie, der skal være holdt inden ferieårets udgang den 1. maj, eller afspadsering, så kan du godt se frem til at få lidt fri snart. Med en dags varsel kan din leder nu sende dig hjem og holde op til fem dages fri.

Det er konsekvensen af en aftale mellem arbejdsgiverne i Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet, der forhandler de generelle løn- og ansættelsesvilkår for over en halv million offentligt ansatte, herunder også pædagoger. Aftalen om afvikling af frihed kommer på statsminister Mette Frederiksens opfordring, og de offentligt ansatte har fået en aftale, der ligner den, der er indgået på det private område.

Pædagoger, der ikke indgår i nødberedskabet, kan blive pålagt at holde restferie, herunder også 6. ferieuge, bruge afspadsering eller flextid i op til fem dage. Omsorgsdage og seniordage vil også kunne afvikles, men dog kun efter ønske fra medarbejderen.

Har du allerede afspadseret eller holdt ferie under corona-hjemsendelsen, så vil de dage tælle med i de fem dage, du kan blive tvunget til at holde fri.

Til gengæld beholder alle offentlige ansatte løn i perioden.

Ingen pukler af frihed

BUPL’s formand Elisa Rimpler mener, det efter omstændighederne er en spiselig aftale, man er nået frem til:

»Normalt kan vi have stor tillid til, at vores ledere meget samvittighedsfuldt organiserer arbejdet på en måde, som er til institutionens bedste og også ville tage højde for, at der også er en tid efter corona-krisen, men nu har statsministeren specifikt bedt om at sikre, at der ingen pukler af frihed er efter krisen, og det har vi så efterkommet med denne aftale.«

Og det er fornuftigt, at man allerede nu tænker på den tid, der kommer, når corona-krisen er overstået, mener Elisa Rimpler:

»Det er fint, at vi lige nu løser de opgaver, der skal løses, og sørger for at velfærdssamfundet fungerer og samtidig får afviklet restferie og afspadsering. Vi skal ikke risikere, at vi slår bunden ud af normeringerne efter krisen,« siger hun og peger på, at der bliver mange børn at tage sig af for pædagogerne, når hjulene i Danmark skal i gang igen.

Mange skal alligevel holde ferie i påsken

Elisa Rimpler forventer ikke, at mange pædagoger bliver ramt alt for hårdt af den nye aftale.

»Det er snart påske, og der er mange, der vil afvikle restferie dér alligevel.«

Skulle man blive tvunget til at holde ferie her op til påsken, så er der i hvert et lyspunkt, påpeger BUPL’s formand:

»Når vi holder ferie, er vi ikke på arbejde, så står vi ikke til rådighed, og så kan vi ikke sendes på arbejde.«

Det står der i aftalen

Ansatte, der efter arbejdsgivers anvisning ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra 28. marts – 13. april 2020 skal afvikle frihed i en periode op til 5 arbejdsdage.
Der kan anvendes feriedage, dage fra 6. ferieuge, afspadsering og/eller flextid. Omsorgsdage og seniordage kan også anvendes efter ønske fra medarbejderen.
Afvikling af frihed kan pålægges med en dags varsel.
(uddrag af ’Aftale om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse pga covid-19 situationen.
Læs spørgsmål og svar om den nye aftale her