Genåbningen af skoler og institutioner giver problemer med arbejdsmiljøet flere steder. Mange steder er dagen så presset, at pædagogerne må skippe de pauser, de har krav på, viser ny BUPL-undersøgelse.

Opdateret d. 7. maj 2020

Af: Jesper Nørby, journalist

Genåbningen af landets daginstitutioner, skoler, klubber og SFO’er sker flere steder på bekostning af pædagogernes arbejdsmiljø. Det viser en ny BUPL-undersøgelse med svar fra over 13.000 medlemmer.

Selvom flertallet af de adspurgte pædagoger vurderer, at deres arbejdsmiljø har været fint under genåbningen, svarer næsten hver femte, at deres arbejdsmiljø har været ”dårligt” eller ”meget dårligt.”

Værst ser det ud for daginstitutionsledernes arbejdsmiljø. Her svarer hver fjerde, at det har været ”dårligt” eller ”meget dårligt” under genåbningen.

Billedet stemmer desværre fint overens med de tilbagemeldinger, BUPL især i genåbningens tidlige fase har fået, fortæller Mette Skovhus Larsen, faglig sekretær i BUPL.

»Vi har løbende måttet tage op med de enkelte kommuner, med KL og med Børne- og Undervisningsministeriet, når vi er stødt på institutioner, hvor pædagogerne ikke har haft kolleger nok til at kunne overholde retningslinjerne under genåbningen.«

Samtidig har netop uklarhed om retningslinjerne også har været kilde til frustration og utryghed for mange, påpeger hun.

Forlader børnene for at skifte ble

Næsten hver fjerde pædagog på 0-5 årsområdet og hver tredje pædagog i skole, SFO eller klub oplyser, at normeringerne på deres arbejdsplads på trods af skærpede krav til børnegrupper og rengøring ikke er forbedret under genåbningen.

Flere fortæller i undersøgelsen om at være alene med store børneflokke, eksempelvis 15 børnehavebørn på tre-fire år. Af samme grund er flere pædagoger nødt til at efterlade børnegrupper uden opsyn, hver gang et barn skal skiftes eller tørres efter toiletbesøg.

»Selv i en situation, hvor regeringen direkte siger: ’Ansæt det personale, I skal bruge for at overholde retningslinjerne,‘ så er der stadig institutioner, hvor det ikke er sket. Det er beskæmmende,« siger Mette Skovhus Larsen.

Vi drømmer om de utrygge elever

En af de pædagoger, som har måttet påtage sig nye opgaver uden bedre normering er Karina Turn, skole- og SFO-pædagog på Englystskolen i Børkop mellem Vejle og Fredericia.

Hun har – ligesom normalt – enten halvdelen af sin 2. klasse alene eller hele klassen sammen med sin lærerkollega.

Under genåbningen har retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen skabt utryghed blandt især børn med særlige behov. Og bekymringerne for dem har tæret psykisk, fortæller Karina Turn.

»Det har fyldt så meget i hovedet på mig, at jeg har drømt om det om natten. Jeg fortalte det til min lærerkollega, og hun havde oplevet det samme.«

Pauserne ryger ud

De pressede vilkår betyder desuden, at mange pædagoger ikke har mulighed for at holde de pauser, de ifølge deres overenskomst har krav på.

27 procent af pædagogerne på 0-5 årsområdet og 41 procent af pædagogerne i skoler, SFO’er og klubber fortæller i undersøgelsen, at de ikke har haft mulighed for at afholde deres pauser.

Det gælder også Karina Turn. Normalt får hun i skolens ti-frikvater et børnefrit pusterum til at ordne nogle småting, spise sin mad, drikke en kop kaffe og vende dagen med kollegerne. Men da kun en del af skolens børn må være i skolegården på samme tid, er Karina Turn og kollegerne nødt til også at være med børnene i frikvarterene.

»Det er først her fra mandag i denne uge, at mulighed for at få en pause er kommet fast tilbage på skemaet. Det er hårde dage, når man ikke kan få et kort afbræk uden børn til at få lidt luft til hovedet. Så jeg har været helt kørt over, når jeg kom hjem.«

BUPL: Kontakt os, hvis I ikke kan holde pause

Mette Skovhus Larsen kalder det ’katastrofalt’, at pædagogerne oven i det øgede arbejdspres i forbindelse med genåbningen ikke har kunnet få et afbræk fra at være ’på’.

»Mange pædagoger er gået op i tid for at hjælpe med at få arbejdsplanerne til at hænge sammen. Og på trods af det, har mange ikke mulighed for at få en pause. Det er beskæmmende. Der er en grund til, at vi har krav på pauser. Vi har behov for at restituere og især i denne tid, hvor vi er under et øget pres.«

Hun opfordrer alle pædagoger, der ikke har mulighed for at holde pauser, til at kontakte deres fællestillidsrepræsentant hos BUPL.

»Alle skal have deres pauser. Det gavner ingen, at man opgiver sin pause. For det øger risikoen for, at man knækker under det her – især med udsigten til øget børnetal og dermed større pres på institutionerne i de kommende uger,« siger Mette Skovhus Larsen.