Seks ud af ti daginstitutioner er så presset af corona-fravær, at det går ud over det pædagogiske arbejde. Den pressede hverdag rammer både pædagoger, børn og forældre, advarer forsker.

Opdateret d. 14. januar 2022

Af: Jesper Nørby, journalist

Landets dagtilbud er i øjeblikket hårdt ramt af rekordhøj coronasmitte og akut vikarmangel.

Og i mere end halvdelen af landets daginstitutioner er problemerne med at få hverdagen til at hænge sammen så store, at pædagogikken lider under det, viser en ny rundspørge foretaget af BUPL blandt godt 1000 daginstitutionsledere (se faktaboks).

Her svarer knap seks ud af ti ledere – 58 procent – at mulighederne for at lave pædagogisk arbejde med børnene i øjeblikket er dårligere end normalt.

Skader både pædagogik og arbejdsglæde

En af lederne i undersøgelsen fortæller, at der i første uge af januar var dage, hvor mere end halvdelen af personalet i vuggestuen var væk på grund af corona:

”Det skaber utryghed hos de nye børn, når der er mangel på fast personale. Det har altså store konsekvenser for børnemiljøet. Man kan ikke blot erstatte personalet hos de små med ukendte vikarer,” skriver lederen.

En anden leder peger også på, at det høje fravær gør det svært at bevare kvaliteten i pædagogikken:

”Dimensionering er én mulighed, men vi er også nødt til at forholde os til, at medarbejdere og ledere i snart to år ikke har kunnet have fokus på at skabe høj kvalitet for børnene, hvilket går ud over motivationen og arbejdsglæden.”

Læs også: Coronapressede institutioners bøn til forældre: Hold børnene hjemme

Dagtilbud er uundværlige på godt og ondt

Ledernes fortællinger overrasker ikke Kirsten Elisa Petersen, ph.d., og lektor inden for det lærings- og udviklingspsykologiske område ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet (DPU).

Hun påpeger, at den aktuelle situation, hvor pædagogerne arbejder med stor smitterisiko, understreger, at daginstitutionerne er en uundværlig arbejdsmarkedsforanstaltning:

”Vi ser, at daginstitutionerne skal holdes åbne uanset hvad. Forældrene skal have et sted, de kan få passet deres børn, mens de selv er på arbejde. Det så vi også i januar 2021, hvor daginstitutionerne var åbne, mens alt andet var lukket ned,” siger Kirsten Elisa Petersen, som i efteråret 2021 offentliggjorde en rapport om danske dagtilbuds indsatser under COVID-19-pandemien.

Læs også: Forsker: Børnene har nydt, pædagogerne har slidt

Det pædagogiske fundament er presset

Smitten blandt pædagoger er i øjeblikket mange gange højere end i starten af år 2021. Og det høje coronafravær går ikke kun ud over pædagogernes arbejdsmiljø. Det udfordrer også selve det pædagogiske fundament, advarer Kirsten Elisa Petersen.

”Hverdagen er bygget op om faste strukturer, omsorg og kendskab til det enkelte barns trivsel og tryghed. Det pædagogiske arbejde bygger på en relation ikke bare fra pædagog til barn, men også fra pædagog til forældre. Og det arbejde er meget presset i øjeblikket,” siger hun.

Kirsten Elisa Petersen talte under sit forskningsprojekt med flere ledere af integrerede institutioner, som i tilfælde af højt coronafravær samlede personaleressourcerne hos vuggestuebørnene:

”Målet var at skåne de yngste børn og sikre dem – og deres forældre i øvrigt – den tryggest mulige hverdag. Det ligger så centralt i pædagoger at give børn trygge og velkendte rammer. Men det er bare ikke muligt mange steder lige nu, og det presser pædagogerne yderligere,” siger hun.

Enormt vikarforbrug: Relationsarbejdet er sendt til tælling

Formand for Lederforeningen i BUPL, Eva Munck Immertreu, genkender DPU-forsker Kisten Elisa Petersens udlægning af den aktuelle hverdag i de hårdest pressede institutioner.

Hun påpeger, at det akutte behov for vikarer viser, hvordan relationsarbejdet mange steder er sendt til tælling i øjeblikket.

”Jeg hører fra ledere, som har svært ved overhovedet at nå at skaffe børneattester i tide til alle de nye vikarer, der er behov for. Den høje coronasmitte udfordrer pædagogikken enormt, og det giver risiko for større utryghed blandt børnene, fordi den her akutte situation med konstante skift i personalet varer i uge- eller månedsvis,” siger Eva Munck Immertreu.

Den pressede pædagogik viser sig også ved, at mere end ni ud af ti ledere – 94 procent – i undersøgelsen svarer, at det vil styrke mulighederne for at sikre tryghed og omsorg for børnene, hvis det bliver muligt at dimensionere i åbningstid og antal børn, når der er højt fravær hos personalet. Det kan du læse mere om her.

Ny undersøgelse: Otte ud af ti havde corona-fravær i sidste uge

  • 80 procent af lederne har inden for den seneste uge haft medarbejdere, som ikke kunne møde på arbejde, fordi de selv var smittet med corona eller var nærkontakt.
  • 64 procent af lederne har inden for den seneste uge ikke kunnet finde vikarer til at dække fravær hos personalet.
  • 48 procent af lederne svarer, at normeringen var dårligere end normalt sidste gang, de var på arbejde.
  • 58 procent af ledernee svarer, at mulighederne for at lave pædagogisk arbejde med børnene var dårligere end normalt sidste gange, de var på arbejde.
  • 70 procent af lederne svarer, at de ’i høj grad’ vil have nemmere ved at sikre tryghed og omsorg for børnene, hvis det bliver muligt at dimensionere, når der er højt fravær hos personalet. 24 procent svarer ’i nogen grad.’
  • 29 procent af lederne har inden for den seneste måned været nødt til at skrive til forældrene med en opfordring om at holde børn hjemme og/eller hente tidligt.

Kilde: BUPL. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra d. 7.-11. januar 2022. 1.053 ledermedlemmer af BUPL har deltaget i undersøgelsen ud af 2.530 mulige. Svarprocenten er 42, og undersøgelsen er repræsentativ.