30 procent af lederne har lige nu et dårligt arbejdsmiljø, og det skyldes i høj grad corona og restriktionerne, viser undersøgelse af lederes trivsel. Lederforeningen i BUPL er i dialog med KL og ministeriet om retningslinjer, som ikke giver mening. Lederne kan gøre det samme i deres lokale MED-udvalg.

Udgivet d. 10. maj 2021

Af: Mikkel Kamp, journalist

Arbejdsmiljøet er dårligt. Sådan svarer 30 procent af lederne i en undersøgelse af pædagoger og lederes trivsel. Lederne peger på ændret praksis som følge af corona-restriktioner og mindre kontakt til kollegerne som to af de væsentligste årsager til den manglende trivsel.

I undersøgelsen, som BUPL har gennemført, skriver en af lederne:

”Vi er trætte og udslidte. Jeg frygter udbrændthed for både mig og mine medarbejdere,” mens en leder fra en anden arbejdsplads fortæller:

”Der er stor uforudsigelighed og en hel masse administrativt arbejde at udføre. Der er hele tiden syge med test, stuenedlukninger, indberetninger af børn og nye retningslinjer for arbejdet.”

‘MED-systemet er også for ledere’

Det er et alt for højt tal, når 30 procent af lederne ikke trives, mener Eva Munck Immertreu, formand for Lederforeningen i BUPL.
”Det er mange, og undersøgelsen viser, at det dårlige arbejdsmiljø blandt andet skyldes effekterne af restriktionerne. Det skal vi gøre noget ved på flere niveauer,” siger hun.

Det handler blandt andet om at bruge mulighederne i de lokale MED-udvalg.

”Man skal bringe problemet fra den enkelte leder til fællesskabet. Sektor-MED er også for lederne, men det glemmer man ofte. Her kan man tage de konkrete arbejdsmiljøproblemer op for at forsøge at finde lokale løsninger i kommunerne. Hvis en leder har en udfordring – for eksempel coronarelateret – har andre ledere i kommunen det typisk også,” siger Eva Munck Immertreu og tilføjer, at hvis lederne ikke er repræsenteret i MED-udvalget, kan deres FTR løfte udfordringerne.

Lav om på meningsløse retningslinjer

Eva Munck Immertreu deltager som repræsentant for Lederforeningen i BUPL i ugentlige møde med Kommunernes Landsforening (KL), hvor blandt andet udfordringer med retningslinjerne i forhold til corona bliver diskuteret. Det samme er tilfældet på møder, som holdes med Børne- og Undervisningsministeriet.

”Her påpeger vi blandt andet, når retningslinjer ikke giver mening. Nogle gange får vi gode forklaringer, og andre gange kommer de tilbage og siger, at tingene kan ændres,” fortæller Eva Munck Immertreu og kommer med et eksempel på, at retningslinjerne ikke giver mening:

”Man skal vaske legetøjet udenfor, men børnene er delt op i grupper, så det er jo de samme, der bruger legetøjet. Samtidig fortæller eksperterne, at corona faktisk ikke smitter så meget på den måde. Det kunne give bedre mening at bruge ressourcerne på noget andet.”

Ledere skal ikke knække sammen

Måske skal ledere i højere grad huske at tænke på sig selv og tænke på, at man kan lade være med at indrette sig på nogle af retningslinjerne, hvis de ikke giver mening pædagogisk, mener Eva Munck Immertreu.

”Ledere skal trives og bør ikke knække sammen under corona-pandemien, som har været her længere, end vi alle troede, at den ville være. Som leder er man bange for, at noget går galt – at nogen bliver smittet. Det går ud over ledernes eget arbejdsmiljø, men måske skal vi ikke være så pæne. Vi skal finde løsninger, som alle kan være i, også lederne,” siger formanden for Lederforeningen i BUPL.

6 grunde til mistrivsel hos lederne

Ændret praksis og rutiner som følge af corona-restriktioner
89 procent af lederne bliver påvirket af det i høj eller nogen grad.

Mindre kontakt med kolleger
86 procent af lederne bliver påvirket af det i høj eller nogen grad.

Risiko for at smitte andre
65 procent af lederne bliver påvirket af det i høj eller nogen grad.

Risiko for at blive smittet
60 procent af lederne bliver påvirket af det i høj eller nogen grad.

Følger eller senfølger af corona
44 procent af lederne bliver påvirket af det i høj eller nogen grad.

Mindre fysisk kontakt med børn/unge
44 procent af lederne bliver påvirket af det i høj eller nogen grad.

Kilde: Trivselsundersøgelse foretaget af BUPL, april 2020.