Coronasituationen gør det svært at nå evalueringen af den styrkede pædagogiske læreplan. Derfor foreslår Lederforeningen i BUPL at udskyde evalueringen til foråret. Det giver god mening at vente, mener leder fra Varde.

Udgivet d. 9. november 2020

Af: Mikkel Kamp, journalist / foto: Colourbox,

Evalueringen af den styrkede pædagogiske læreplan bør udskydes endnu en gang, fordi corona igen har gjort det svært at arbejde seriøst med implementeringen. Det mener Lederforeningen i BUPL, som foreslår at rykke ledernes evaluering fra årsskiftet til foråret.

»Hvis vi skal tage det store arbejde, som alle har ydet med læreplanen, alvorligt, vil det give god mening at udsætte evalueringen til foråret, så der er tid til implementeringen. Vi har hørt fra mange ledere, at det er svært at nå, fordi de hele tiden skal forholde sig til noget nyt med corona. Det gælder både retningslinjer og udfordringer som, at medarbejdere er syge eller venter på svar på test,« siger Eva Munck Immertreu, formand for Lederforeningen i BUPL.

Hun har nævnt problemstillingen over for både Kommunernes Landsforening (KL), Børne- og Kulturchefforeningen og embedsmænd i Børne- og Undervisningsministeriet, men der er endnu ikke sket ændringer.

 

Presset på tiden

Bente Hjørngaard Sørensen er leder af Dagtilbuddet Møllehuset i Varde. Hun er enig i, at evalueringen af den styrkede læreplan bør udskydes.

»Hele implementeringen af læreplanen er blevet forsinket, og derfor er arbejdet med evalueringen jo også forsinket. Det vil give god mening at udskyde den, så vi kan få det hele med,« siger hun.

Hun har holdt møder med kolleger om evalueringen, og der er afsat to dage til at sætte ord på, hvordan arbejdet med læreplanen skal fortsætte.

»Men vi er pressede på tiden. Corona har forskudt en masse ting, også arbejdet med læreplanen,« siger Bente Hjørngaard Sørensen.

 

Læreplanen er et godt redskab

Ifølge den oprindelige plan skulle lederne have afleveret deres evaluering inden sommerferien. Så ramte pandemien, og arbejdet med den styrkede læreplan blev sat på pause. Derfor blev evalueringen udskudt til årsskiftet. Det skete i det håb, at corona-epidemien ville komme mere under kontrol.

Det har den været, og institutionerne er kommet tættere på en normal hverdag, end de var i foråret. Det betyder også, at aktiviteter som sprogvurderinger og pædagogernes efteruddannelse er kommet i gang igen. Men lederne skal stadig løbende forholde sig til coronasituationen, der nu igen er blevet vanskeligere. Derfor er nogle ledere pressede.

»Det handler ikke om, at vi ikke mener, at læreplanen er en god ting. Det er et godt redskab, og derfor er det ærgerligt, hvis den sidste del af arbejdet ikke bliver gjort ordentligt, fordi der er dårlig tid, og folk efterhånden er trætte,« siger Eva Munck Immertreu.